Can Do Economie & Administratie | Leerwerkboek deel A

Can Do Economie & Administratie | Leerwerkboek deel A

CanDoEconomieA

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A2, B1, B2
ISBN 978-94-91699-351
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Opmerking Leverbaar tot april 2025, Alleen de set (deel A+B) is als docentenexemplaar te bestellen.

Bestellen

Wissen

Can Do Economie & Administratie is onze beroepsgerichte methode Engels voor studenten op mbo-niveau 2, 3 of 4 die een economische of administratieve opleiding volgen. Via generieke en beroepsgerichte opdrachten op niveau A2, B1 of B2 worden ze voorbereid op het centraal examen en het instellingsexamen. De methode Can Do Economie & Administratie bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B). Op deze pagina kun je het Can Do Economie & Administratie leerwerkboek deel A bestellen.

 

Alles wat je moet weten

Can Do Economie & Administratie
Leerwerkboek

Can Do Economie & Administratie

Met Can Do Economie & Administratie oefenen je studenten alle taalvaardigheden en Engelse grammatica en woordenschat. Dat doen ze door niet alleen generieke, maar ook beroepsgerichte opdrachten te maken, die in het teken staan van de commerciële, administratieve, secretariële en transport & logistieksector. Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden op hun examens én hun toekomstige beroep.

Indeling

Het leerwerkboek deel A van Can Do Economie & Administratie bestaat uit drie units:

Unit 1: Job information
Unit 2: Getting started
Unit 3: Service problems

Een unit bestaat uit vijf onderdelen:

Deel 1: Instapgrammatica. Hierin worden grammatica-onderdelen behandeld die studenten al zouden moeten kennen. Maken ze de opdrachten goed, dan kunnen ze aan de unit beginnen. Maken ze te veel fouten, dan kunnen ze de grammatica-onderdelen extra oefenen in het oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English.

Deel 2: Vaardigheidstraining. In dit onderdeel oefenen je studenten met de taalvaardigheden luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Dat doen ze via generieke en beroepsgerichte opdrachten op hun eigen niveau: A2, B1 of B2.

Deel 3: Opdrachten grammatica. In dit onderdeel oefenen studenten met grammatica die in de vaardigheidstraining voorkomt.

Deel 4: Self-tests. Met de self-tests kunnen studenten bepalen of ze de woorden, uitdrukkingen en grammatica die aan bod zijn gekomen in de unit kennen.

Deel 5: Taalproeven van bekwaamheid. Hiermee wordt een unit afgesloten. De taalproef, die jij voor je studenten uitkiest, bevraagt alle vaardigheden, woorden, uitdrukkingen en grammatica uit de unit.

Het leerwerkboek eindigt met een handig opzoekdeel. Dit deel bestaat uit woordenlijsten en uitdrukkingen per unit, en een grammaticaoverzicht.

Aanvullend digitaal lesmateriaal


Bij de methode Can Do Economie & Administratie is veel aanvullend lesmateriaal beschikbaar, waaronder een uitgebreide docentenhandleiding, formatieve toetsen, gevalideerde examens en extra opdrachten. Bovendien kunnen studenten er audio- en videofragmenten vinden bij verschillende opdrachten uit het leerwerkboek. Bij het leerwerkboek van Can Do Economie & Administratie ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot Studiemeter.

Can Do Online
Online oefenen en toetsen

Can Do Online

Extra oefenen met woorden, uitdrukkingen en grammatica uit het leerwerkboek kunnen studenten via Can Do Online. In dit online oefen- en toetsprogramma vinden ze niet alleen aanvullende opdrachten, maar ook toetsen. Bij een licentie van Can Do Online ontvang je ook First Aid Course of English en Examencoach Engels. Een licentie voor Can Do Online is apart te bestellen via onze webshop.

First Aid Course of English

Willen studenten extra oefenen met de Engelse grammatica? Dan kun je ze het oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE) aanbieden. Hiermee kunnen ze op de niveaus A1, A2, B1 en B2 aanvullende grammatica-oefeningen maken. In hun eigen tempo werken ze aan onderwerpen die ze nog niet helemaal onder de knie hebben. Per onderwerp biedt FACE een efficiënte toetsing.

Examencoach Engels

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Engels. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren. Uiteraard op elk niveau: A1, A2, B1 en B2. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het centraal examen.