Engels Verkort, leerwerkboek

Engels Verkort, leerwerkboek

EngelsVerkort

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1, B2
ISBN 978-94-63260-602
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Engels Verkort is onze compacte methode Engels voor het mbo, waarmee studenten zelfstandig en doelgericht toewerken naar hun examens. In het overzichtelijke leerwerkboek werken je studenten aan korte leertaken op hun eigen niveau: A1, A2, B1 of B2. Deze methode is geschikt voor BOL- én BBL-opleidingen, maar ook voor verkorte trajecten zoals keuzedelen.

Alles wat je moet weten

Engels Verkort
Leerwerkboek

Engels Verkort leerwerkboek

Met het Engels Verkort leerwerkboek kunnen studenten doelgericht Engels leren op hun eigen niveau: A1, A2, B1 of B2. Het leerwerkboek is praktisch en flexibel inzetbaar. Zie je bijvoorbeeld dat studenten op bepaalde onderdelen een hoger niveau aankunnen, of dat ze juist nog wat extra oefening nodig hebben? Dan kunnen ze wisselen van niveau. Zo kun je per student en per niveau gemakkelijk een passende leerroute maken die je studenten zelfstandig kunnen doorlopen. Op deze manier bereidt Engels Verkort ze op de best mogelijke manier voor op het centraal examen Engels en/of de instellingsexamens Engels.

Generiek Engels via beroepsgerichte opdrachten

In het Engels Verkort leerwerkboek oefenen je studenten met vijf taalvaardigheden: kijken en luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Per taalvaardigheid en per niveau oefenen je studenten in korte leertaken met generiek Engels met een beroepsinvalshoek. Elke taak biedt verschillende tips en opdrachten. De onderwerpen en teksten in de taken zijn speciaal toegesneden op beroepsgerichte situaties.

 


Aanvullend digitaal materiaal

Aanvullend digitaal materiaal

Bij verschillende opdrachten in het leerwerkboek wordt verwezen naar ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter. Hier kunnen studenten audio- en videofragmenten vinden, maar ook aanvullende leesopdrachten en oefeningen in woordenschat en grammatica. Bovendien kun je hier toetsen, antwoordformulieren en beoordelingskaarten downloaden, en vind je er een handig grammaticaoverzicht en een digitale lesplanner. Via jouw docentenaccount heb je toegang tot dit lesmateriaal in Studiemeter.