Examencoach rekenen

mbo

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

Rekenen

,

Startrekenen

,

Startrekenen Compact

|

entreeopleidingen, mbo, vo, vso

Examencoach rekenen

ExamencoachRekenen

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, vo, vso
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-90998-936
Prijs 12 maanden - € 9,50
Opmerking Examencoach Rekenen is kosteloos bij het gebruik van Startrekenen Online.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Online examentraining

Examencoach rekenen is een online examentrainer die de leerling optimaal voorbereidt op het centraal ontwikkeld examen (COE) in het mbo of de rekentoets in het vo. Examencoach rekenen simuleert de officiële examens zo nauwkeurig mogelijk, zodat studenten of leerlingen alvast kunnen wennen aan de opmaak, de vraagstelling en het niveau van deze examens.

Studenten of leerlingen met een licentie voor Startrekenen Online hebben kosteloos toegang tot Examencoach rekenen in Studiemeter.

Oefen- en proefexamens

Examencoach rekenen bestaat uit oefen- en proefexamens voor de niveaus 2F en 3F. Er zijn per niveau vijf oefenexamens en twee proefexamens beschikbaar. De oefenexamen zijn permanent voor de student of leerling beschikbaar. De student of leerling kan de oefenexamens in zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo maken. Bij de proefexamens kiest de docent de dag en het tijdstip waarop de examens voor de studenten of leerlingen beschikbaar zijn. De proefexamens dienen bij voorkeur klassikaal en onder surveillance te worden afgenomen. Op de proefexamens is de officiële duur van de examens van toepassing.

2A-niveau

In Examencoach rekenen zijn ook twee oefenexamens en een proefexamen op 2A-niveau beschikbaar om studenten of leerlingen voor te bereiden op het rekenexamen 2A. Deze examens zijn gebaseerd op het addendum 2A bij de rekensyllabus en op de beschikbare voorbeeldexamens. Meer informatie

Feedback

De vorm en inhoud van Examencoach rekenen zijn afgestemd op het rekenexamen. Hierbij is rekening gehouden met de opmaak, de navigatie, de functionaliteit, het niveau en het aantal vragen. Examencoach rekenen bevat een uitgebreide feedbackfunctie voor de student of leerling. De student of leerling kan direct na het afronden van het examen bij elke vraag een uitleg zien.

Rekenmachine

Net als bij het COE en de rekentoets worden de vier domeinen in Examencoach rekenen geïntegreerd aangeboden. Een aantal vragen van het examen moet zonder rekenmachine worden gemaakt. Voor de vragen waar wel een rekenmachine is toegestaan, is in Examencoach een rekenmachine ingebouwd. Deze rekenmachine wordt op dezelfde manier aangeboden als bij het officiële examen.

Eigenschappen van Examencoach

  • Studenten of leerlingen met een licentie voor Startrekenen Online (Studiemeter) hebben kosteloos toegang tot Examencoach Rekenen.
  • Examencoach rekenen biedt binnen één pakket examens op 2A-, 2F- en 3F-niveau.
  • Er is een uitgebreide inhoudelijke feedbackfunctie: na afloop van het oefenexamen weet de student of leerling waarom een antwoord goed of fout is.
  • Opmaak, navigatie, functionaliteit en niveau zijn afgestemd op het officiële examen.
  • De docent heeft via rapportages inzicht in de prestatie van de individuele studenten of leerlingen en de resultaten van de groep(en).
  • De docent heeft inzicht in de vragen die de klas de meeste moeite opleverden.

Beschikbare combinatielicenties Examencoach

Examencoach is ook beschikbaar in verschillende combinatielicenties. Voor Nederlands en Engels zijn ook Examencoaches beschikbaar.

Vakken Licentieduur Prijs ISBN
Rekenen + Nederlands 12 maanden € 16,00 978-94-90998-950
Rekenen + Engels 12 maanden € 16,00 978-94-90998-981
Rekenen + Nederlands + Engels 12 maanden € 19,00 978-94-90998-967