M-jaar | Startpakket

M-jaar | Startpakket

M-jaar

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Burgerschap, Engels, Nederlands, Rekenen
Doelgroep mbo
ISBN 978-94-63264-488
Prijs €85,00

Bestellen

Het lespakket M-jaar bestaat uit een leerwerkboek voor Nederlands, Engels en rekenen en een logboek voor loopbaan gericht op studie- en loopbaanontwikkeling. In dit logboek houden studenten tijdens het jaar hun ervaringen bij, maken ze opdrachten waarin ze onderzoek doen naar hun talenten en gaan ze aan de slag met loopbaanontwikkeling. Daarnaast kunnen studenten online oefenen en hun niveau testen. Op basis van persoonlijke leerdoelen kunnen ze dan aan de slag met de lesstof die ze nog niet beheersen. Op die manier is er meer tijd over om in te zoomen op persoonlijke ontwikkeling. 

Waaruit het startpakket M-jaar bestaat?

  • M-jaar werkboek
  • M-jaar uitlegboek
  • M-jaar logboek
  • 12 licentie voor aanvullend online oefen- en toetsprogramma

Meer weten? 
Wil je meer weten over M-jaar? Mail ons je vragen via 
[email protected] en wij helpen je zo snel mogelijk!