Schokland in Studiereader | Startpakket – oude versie

Schokland in Studiereader | Startpakket – oude versie

SchoklandLaptop

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Burgerschap
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63263-139
Opmerking Leverbaar tot april 2024.

Bestellen

Wissen

Schokland in Studiereader is onze uitgebreide online methode burgerschap voor niveau 2, 3 en 4 van het mbo. Hiermee leren studenten de wereld om zich heen te begrijpen en ze leren om kritisch naar de maatschappij te kijken. Dat doen ze aan de hand van actuele casussen en uitgebreide theorie.

Een licentie voor Schokland in Studiereader is 12 maanden geldig. Na het verlopen van de licentie kun je deze verlengen. Bij de methode horen ook het Schokland Handboek en de Nieuwsrubriek, een handig online hulpmiddel waarmee je actuele kwesties in je lessen brengt.

Alles wat je moet weten

Schokland in Studiereader
Online methode, theorie in handboek

Schokland in Studiereader

Schokland in Studiereader is een zeer uitgebreide mbo-methode burgerschap, die studenten inzicht biedt in verschillende burgerschapsthema’s. De theorie lezen je studenten in het Schokland Handboek en de opdrachten maken ze online in Studiereader, ons online methodeplatform. Binnen de methode kunnen ze aan de slag met opdrachten op mbo-niveau 2 of mbo-niveau 3-4.

Opbouw en structuur

Schokland in Studiereader start met een inleiding op het vak burgerschap en een uitleg over de kritische denkvaardigheden. Daarna volgt het introductiethema ‘Kern van burgerschap’, waarin de kernbegrippen van het vak aan bod komen. Vervolgens komen de vier dimensies van burgerschap en het onderwerp ‘Wereldburgerschap’ aan bod. Elk deel bestaat uit verschillende thema’s, die weer uit verschillende hoofdstukken met opdrachten bestaan.

Theorie-opdrachten en verwerkingsopdrachten

Elk thema in Schokland in Studiereader begint met theorie-opdrachten en verwerkingsopdrachten en eindigt met een zelftest en een reflectie op de lesstof. In de theorie-opdrachten beantwoorden studenten vragen over de theorie uit het Schokland Handboek. In de verwerkingsopdrachten passen ze hun opgedane kennis toe en trainen ze kritische denkvaardigheden. Voor studenten op niveau 3-4 die meer uitdaging zoeken, zijn er extra verdiepingskaderoefeningen.

In de opdrachten wordt de vertaalslag gemaakt van de theorie naar de belevingswereld van de student. Dat gebeurt aan de hand van actuele casussen en afwisselende bronnen zoals infographics, nieuwsartikelen en filmpjes. 

Portfolio-opdrachten en toetsing

Iedere dimensie sluiten je studenten af met een portfolio-opdracht. Dit doen ze zelfstandig of met een klasgenoot. In elke dimensie kunnen ze een keuze maken uit verschillende opdrachten. De portfolio-opdrachten zijn afwisselend en uitdagend. Je studenten maken bijvoorbeeld een campagnefilmpje, stellen een ondernemingsplan op of schrijven een toespraak voor de dodenherdenking. De opdrachten zijn gekoppeld aan een of meer kritische denkvaardigheden.

Je kunt een thema of dimensie ook afsluiten met een toets. Er zijn papieren thema- en dimensietoetsen beschikbaar. Ook kunnen je studenten per dimensie een online meerkeuzetoets maken.

 

De voordelen van Studiereader

Schokland in Studiereader biedt docenten en studenten online hulpmiddelen. Zo vind je in Studiereader veel extra online materiaal. Je kunt er begrippenlijsten downloaden met een handig overzicht van de begrippen die in elk thema aan bod komen. Ook kun je per thema een PowerPointpresentatie downloaden. Hiermee heb je vast een leidraad voor je les. En natuurlijk kun je de presentatie aanpassen zoals jij dat wilt.

In Studiereader krijgen studenten direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen ze opdrachten aan de hand van voorbeeldantwoorden zelf nakijken. Hierdoor zien ze meteen hoe ze een opdracht hebben gemaakt en of er nog andere antwoorden mogelijk zijn. Dat maakt dat ze actief betrokken zijn bij hun leerproces. In de overzichtelijke docentenomgeving kun jij de voortgang van je studenten realtime volgen, resultaten inzien en feedback geven op hun antwoorden. Zo kun je direct zien met welke burgerschapsonderwerpen en vaardigheden ze moeite hebben en aan welke onderwerpen je tijdens jouw lessen extra aandacht moet besteden.

 

Schokland Online
Online oefenen en toetsen

Schokland Online

Willen je studenten nog meer zelfstandig oefenen? Dat kunnen ze in Schokland Online, het online oefen- en toetsprogramma bij de methode. Per thema biedt Schokland Online kennisoefeningen en bronnenoefeningen. Ook is er per dimensie een online meerkeuzetoets beschikbaar.

Meer weten over Schokland Online? Alle informatie vind je hier.

 

De Nieuwsrubriek
Online hulpmiddel voor actualiteiten in de klas

de Nieuwsrubriek

De Nieuwsrubriek

Een wekelijkse nieuwsquiz, een poll van de week en talloze nieuwslessen: in De Nieuwsrubriek vind je doorlopend actuele onderwerpen en hulpmiddelen waarmee je je lessen vorm kunt geven. Test de kennis van je klas, lok discussies uit met pittige stellingen en maak moeilijke thema’s bespreekbaar. Van kleine kwesties tot wereldwijde problemen, ieder onderwerp kan aan bod komen.

Verlengingslicentie

Verlengingslicentie

Is je licentie voor Schokland in Studiereader verlopen? Dan kun je die verlengen voor 6 of 12 maanden. Hoe? Je leest het hier.