Startrekenen Compact 2F | Startpakket

Startrekenen Compact 2F | Startpakket

CombiStartrekenenCompact2BK+Tab

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep bbl, mbo
Niveau 2F
ISBN 978-94-63263-320

Bestellen

Wissen

Startrekenen Compact 2F is onze compacte mbo-methode rekenen voor het referentieniveau 2F. Studenten werken met deze methode versneld en zelfstandig toe naar hun rekenexamen.

Waaruit het startpakket van Startrekenen Compact 2F bestaat?

  • Het Startrekenen Compact Werkboek 2F.
  • Het Startrekenen Compact Handboek.
  • Een licentie van 12 maanden voor het online oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online (niveau 2F en 3F).
  • Een licentie van 12 maanden voor Examencoach rekenen.
  • Eén sessie van de Rekenniveautest.

Alles wat je moet weten

Startrekenen Compact
De volledige lesmethode

Startrekenen Compact 2F

Met de methode Startrekenen Compact 2F bereiden studenten zich doelgericht voor op hun rekenexamen op 2F-niveau. Hiervoor gaan ze aan de slag met opdrachten in het Startrekenen Compact 2F Werkboek. In het bijbehorende oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online kunnen ze aanvullende en ondersteunende opdrachten maken. Door de slimme indeling van de methode kunnen studenten de lesstof grotendeels zelfstandig afwerken.

Indeling

Startrekenen Compact 2F is ingedeeld in drie fases:

Fase 1: Opbouw
Fase 2: Examenvoorbereiding
Fase 3: Oefenexamens

In de eerste fase oefenen je studenten met alle basisvaardigheden rekenen. In fase 2 bereiden studenten zich voor op het examen. Ze leren bijvoorbeeld veelgemaakte fouten kennen en omgaan met tijdsdruk. Fase 3 bestaat uit enkele oefenexamens, waarin studenten toepassen wat ze in de voorgaande fases hebben geleerd.

De opbouw van Fase 1

Fase 1 bestaat uit tien taken. In elke taak oefenen je studenten met drie verschillende rekenvaardigheden. Dat doen ze door eerst oriëntatieopdrachten te maken, waarin ze een indruk krijgen van het niveau dat ze moeten beheersen. In de oefenopdrachten worden de drie rekenvaardigheden vervolgens afzonderlijk geoefend. Elke taak sluit af met combinatieopdrachten, waarin de vaardigheden op eindniveau worden gecombineerd.

Fase 2 en 3

In fase 2 bereiden je studenten zich voor op het rekenexamen. Deze fase begint met een oriëntatieopdracht, waarin studenten bekijken hoe ze omgaan met het maken van rekenopgaven. Daarna volgen oefenopdrachten uit een rekenexamen en oefenen je studenten met verschillende examenspecifieke vaardigheden, zoals het herkennen welke rekenvaardigheid je nodig hebt, het vermijden van veelgemaakte fouten, het controleren van antwoorden en het werken onder tijdsdruk. In fase 3 maken ze twee oefenexamens.

Startrekenen Compact
Handboek

 

Startrekenen Compact Handboek

Alle theorie die hoort bij de opdrachten is gebundeld in het Startrekenen Compact Handboek. De eerste keer dat een rekenvaardigheid in de opdrachten aan bod komt, wordt vanuit het werkboek verwezen naar de bijbehorende theorie in dit handboek. Door de overzichtelijke indeling kunnen studenten ook op andere momenten in hun leerproces terugvallen op het handboek.

Startrekenen Compact Online
Online oefenen en toetsen

Startrekenen Compact Online

Met het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online kunnen studenten bij elke taak van Startrekenen Compact in Studiereader op 2F- en 3F-niveau aanvullende opdrachten maken. Dat doen ze op ons vertrouwde oefen- en toetsplatform Studiemeter. Ook biedt het programma studenten de mogelijkheid om hun kennis van specifieke rekenvaardigheden bij te spijkeren. Het lesmateriaal is standaard inbegrepen bij het startpakket van Startrekenen Compact 2F. Is je licentie voor Startrekenen Compact Online verlopen. Dan kun je die verlengen voor 6 óf 12 maanden. Hoe? Je leest het hier.

Examencoach rekenen
Online examentrainer

Examencoach rekenen

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het Centraal Ontwikkeld Examen vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach rekenen. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens op de referentieniveaus 2F en 3F. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het Centraal Ontwikkeld Examen: voor de meest optimale voorbereiding.

Rekenniveautest
Methodeonafhankelijke online test

Rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student vast te stellen. De uitslag van de RNT geeft per rekendomein weer of je studenten rekenvaardig zijn onder 1F-niveau of op niveau 1F, 2F of 3F. De RNT kan als nulmeting worden ingezet.