Startrekenen Compact 3F | Startpakket

Startrekenen Compact 3F | Startpakket

CombiStartrekenenCompact2BK+Tab

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep bbl, mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63263-337

Bestellen

Wissen

Startrekenen Compact 3F is onze compacte mbo-methode rekenen voor het referentieniveau 3F. Studenten werken met deze methode versneld en zelfstandig toe naar hun rekenexamen.

Waaruit het startpakket van Startrekenen Compact 3F bestaat?

 • Het Startrekenen Compact Werkboek 3F.
 • Het Startrekenen Compact Handboek.
 • Een licentie van 12 maanden voor het online oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online (niveau 2F en 3F).
 • Een licentie van 12 maanden voor Examencoach rekenen.
 • Eén sessie van de Rekenniveautest.

Alles wat je moet weten

  Startrekenen Compact
  De volledige lesmethode

  Startrekenen Compact 3F

  Met de methode Startrekenen Compact 3F bereiden studenten zich doelgericht voor op hun rekenexamen op 3F-niveau. Hiervoor gaan ze aan de slag met opdrachten in het Startrekenen Compact 3F Werkboek. In het bijbehorende oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online kunnen ze aanvullende en ondersteunende opdrachten maken. Door de slimme indeling van de methode kunnen studenten de lesstof grotendeels zelfstandig afwerken.

  Indeling

  Startrekenen Compact 3F is ingedeeld in drie fases:

  Fase 1: Opbouw
  Fase 2: Examenvoorbereiding
  Fase 3: Oefenexamens

  In de eerste fase oefenen je studenten met alle basisvaardigheden rekenen. In fase 2 bereiden studenten zich voor op het examen. Ze leren bijvoorbeeld veelgemaakte fouten kennen en omgaan met tijdsdruk. Fase 3 bestaat uit enkele oefenexamens, waarin studenten toepassen wat ze in de voorgaande fases hebben geleerd.

  De opbouw van Fase 1

  Fase 1 bestaat uit zes basistaken en zes toepassingstaken. In elke basistaak staan twee rekenvaardigheden centraal. In verkenningsopdrachten zoeken je studenten uit wat ze al weten over de rekenvaardigheden, waarna ze er in de basisopdrachten mee gaan oefenen. Met de twee eindopdrachten bepalen ze of ze de rekenvaardigheden beheersen en door kunnen gaan naar de bijbehorende toepassingstaak. Hierin passen je studenten de geleerde rekenvaardigheid toe in complexere opdrachten. Dat doen ze door eerst oriëntatieopdrachten te maken, waarin ze een indruk krijgen van het niveau dat ze moeten beheersen. In de oefenopdrachten en combinatieopdrachten gaan ze vervolgens aan de slag met complexere rekenopgaven.

  Fase 2 en 3

  In fase 2 bereiden je studenten zich voor op het rekenexamen. Deze fase begint met een oriëntatieopdracht, waarin studenten bekijken hoe ze omgaan met het maken van rekenopgaven. Daarna volgen oefenopdrachten uit een rekenexamen en oefenen je studenten met verschillende examenspecifieke vaardigheden, zoals het herkennen welke rekenvaardigheid je nodig hebt, het vermijden van veelgemaakte fouten, het controleren van antwoorden en het werken onder tijdsdruk. In fase 3 maken ze twee oefenexamens.

  Startrekenen Compact
  Handboek

   

  Startrekenen Compact Handboek

  Alle theorie die hoort bij de opdrachten is gebundeld in het Startrekenen Compact Handboek. De eerste keer dat een rekenvaardigheid in de opdrachten aan bod komt, wordt vanuit het werkboek verwezen naar de bijbehorende theorie in dit handboek. Door de overzichtelijke indeling kunnen studenten ook op andere momenten in hun leerproces terugvallen op het handboek.

  Startrekenen Compact Online
  Online oefenen en toetsen

  Startrekenen Compact Online

  Met het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online kunnen studenten bij elke taak van Startrekenen Compact in Studiereader op 2F- en 3F-niveau aanvullende opdrachten maken. Dat doen ze op ons vertrouwde oefen- en toetsplatform Studiemeter. Ook biedt het programma studenten de mogelijkheid om kennis van specifieke rekenvaardigheden bij te spijkeren. Het lesmateriaal is standaard inbegrepen bij het startpakket van Startrekenen Compact 3F. Is je licentie voor Startrekenen Compact Online verlopen. Dan kun je die verlengen voor 6 óf 12 maanden. Hoe? Je leest het hier.

  Examencoach rekenen
  Online examentrainer

  Examencoach rekenen

  Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het Centraal Ontwikkeld Examen vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach rekenen. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens op de referentieniveaus 2F en 3F. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het Centraal Ontwikkeld Examen: voor de meest optimale voorbereiding.

  Rekenniveautest
  Methodeonafhankelijke online test

  Rekenniveautest

  De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student vast te stellen. De uitslag van de RNT geeft per rekendomein weer of je studenten rekenvaardig zijn onder 1F-niveau of op niveau 1F, 2F of 3F. De RNT kan als nulmeting worden ingezet.