Startrekenen Compact 3F Werkboek

Startrekenen Compact 3F Werkboek

StartrekenenCompact3F

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63261-456
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Startrekenen Compact 3F is onze compacte mbo-methode rekenen voor het referentieniveau 3F. Studenten werken met deze methode versneld en zelfstandig toe naar hun rekenexamen. Op deze pagina kun je het Startrekenen Compact 3F Werkboek bestellen. Het werkboek is ook te bestellen als onderdeel van het startpakket van Startrekenen Compact 3F.

Werk je met je studenten liever online? Startrekenen Compact 3F is ook digitaal beschikbaar op ons digitale methodeplatform Studiereader.

 

Alles wat je moet weten

Startrekenen Compact 3F 
Werkboek

Werkboek Startrekenen Compact 3F

Met de methode Startrekenen Compact 3F bereiden studenten zich doelgericht voor op hun rekenexamen op 3F-niveau. Hiervoor gaan ze aan de slag met opdrachten in het Startrekenen Compact 3F Werkboek. Door de slimme indeling van de methode kunnen studenten de lesstof grotendeels zelfstandig doorwerken.

Indeling

Het Startrekenen Compact 3F Werkboek is ingedeeld in drie fases:

Fase 1: Opbouw
Fase 2: Examenvoorbereiding
Fase 3: Oefenexamens

In de eerste fase oefenen je studenten met alle basisvaardigheden rekenen. De eerste keer dat een rekenvaardigheid in de opdrachten aan bod komt, wordt vanuit het werkboek verwezen naar de bijbehorende theorie in het Startrekenen Compact Handboek. In Fase 2 bereiden ze zich voor op het examen. Ze leren bijvoorbeeld veelgemaakte fouten herkennen en omgaan met tijdsdruk. Fase 3 bestaat uit enkele oefenexamens, waarin studenten toepassen wat ze in de voorgaande fases hebben geleerd.

Fase 1

Fase 1 bestaat uit zes basistaken en zes toepassingstaken. In elke basistaak staan twee rekenvaardigheden centraal. In verkenningsopdrachten zoeken je studenten uit wat ze al weten over de rekenvaardigheden, waarna ze er in de basisopdrachten mee gaan oefenen. Met de twee eindopdrachten bepalen ze of ze de rekenvaardigheden beheersen en door kunnen gaan naar de bijbehorende toepassingstaak. Hierin passen je studenten de geleerde rekenvaardigheid toe in complexere opdrachten. Dat doen ze door eerst oriëntatieopdrachten te maken, waarin ze een indruk krijgen van het niveau dat ze moeten beheersen. In de oefenopdrachten en combinatieopdrachten gaan ze vervolgens aan de slag met complexere rekenopgaven.

Fase 2 en 3

In fase 2 bereiden je studenten zich voor op het rekenexamen. Deze fase begint met een oriëntatieopdracht, waarin studenten bekijken hoe ze omgaan met het maken van rekenopgaven. Daarna volgen oefenopdrachten uit een rekenexamen en oefenen je studenten met verschillende examenspecifieke vaardigheden, zoals het herkennen welke rekenvaardigheid je nodig hebt, het vermijden van veelgemaakte fouten, het controleren van antwoorden en het werken onder tijdsdruk. In fase 3 maken ze twee oefenexamens.

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Bij het Startrekenen Compact 3F Werkboek is aanvullend digitaal materiaal beschikbaar. Als docent kun je via Studiemeter onder andere toetsen, antwoordformulieren en certificaten downloaden. Bij het werkboek van Startrekenen Compact 3F ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot het aanvullende lesmateriaal in Studiemeter.