Startrekenen Compact in Studiereader | Startpakket

mbo

,

Rekenen

,

Startrekenen Compact

|

bbl, entreeopleidingen, mbo

Startrekenen Compact in Studiereader | Startpakket

CombiStartrekenenCompact2

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep bbl, entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-63263-115

Bestellen

Wissen

Deze rekenmethode is gebaseerd op de referentieniveaus van Meijerink. Zoek je een methode die voldoet aan de nieuwe rekeneisen? Ontdek dan onze nieuwe methode Startrekenen MBO.

Startrekenen Compact in Studiereader is onze compacte online mbo-methode rekenen voor de referentieniveaus 2F en 3F. Via ons digitale methodeplatform Studiereader werken studenten met deze methode versneld en zelfstandig toe naar hun rekenexamen. Startrekenen Compact in Studiereader is geschikt voor BBL-opleidingen, verkorte trajecten en BOL-opleidingen. Bovendien is de methode perfect in te zetten tijdens afstandsonderwijs.

Waaruit het startpakket van Startrekenen Compact in Studiereader bestaat?

  • Een licentie van 12 maanden voor de online methode Startrekenen Compact in Studiereader (op 2F- én 3F-niveau).
  • Het Startrekenen Compact Handboek.
  • Een licentie van 12 maanden voor het online oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online (onder 1F- tot en met 3F-niveau).
  • Een licentie van 12 maanden voor Examencoach rekenen.
  • Eén sessie van de Rekenniveautest.

Alles wat je moet weten

Startrekenen Compact in Studiereader
Online methode

Startrekenen Compact in StudiereaderStartrekenen Compact in Studiereader

Startrekenen Compact in Studiereader is een voornamelijk digitale methode. Studenten maken de opdrachten in Studiereader, ons digitale methodeplatform. In het bijbehorende oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online kunnen ze aanvullende en ondersteunende opdrachten maken. Door de slimme indeling en voordelen in Studiereader kunnen studenten de lesstof grotendeels zelfstandig afwerken.

Indeling

Startrekenen Compact in Studiereader is ingedeeld in drie fases:

Fase 1: Opbouw
Fase 2: Examenvoorbereiding
Fase 3: Oefenexamens

In de eerste fase oefenen je studenten met alle basisvaardigheden rekenen. In fase 2 bereiden studenten zich voor op het examen. Ze leren bijvoorbeeld veelgemaakte fouten kennen en omgaan met tijdsdruk. Fase 3 bestaat uit enkele oefenexamens, waarin studenten toepassen wat ze in de voorgaande fases hebben geleerd.

De opbouw van Fase 1

Fase 1 bestaat uit een aantal ‘blokken’. Per blok staan andere rekenvaardigheden centraal. Je studenten werken in elk blok aan verschillende taken, die allemaal een andere deelvaardigheid behandelen. Elke taak begint met een oriëntatieopdracht. Hierin komen de studenten te weten wat ze al kunnen en waar ze meer aandacht aan moeten besteden. Ze kunnen zelf bepalen welke leerdoelen ze al beheersen en aan welke leerdoelen ze nog moeten werken. Aan de hand hiervan krijgen ze een leerroute voor de betreffende taak, die aangeeft welke opdrachten ze moeten maken. De taak eindigt met een eindopdracht, waarin je studenten kunnen bewijzen dat ze de leerdoelen beheersen.

De voordelen van Studiereader

Als docent heb je via Studiereader altijd zicht op de voortgang en resultaten van je studenten. Zo kun je direct zien bij welke onderwerpen ze extra hulp kunnen gebruiken. Met de online lesplanner kun je per student een planning maken en ze zo een persoonlijke leerroute aanbieden. Bovendien kun je online feedback geven. Hierdoor krijgt iedere student de aandacht die hij verdient. Studiereader geeft studenten bovendien de mogelijkheid om hun fouten te verbeteren op basis van tips. Ook krijgen ze bij alle opdrachten voorbeeldberekeningen te zien.

Startrekenen Compact Handboek
Theorie in boekvorm

Startrekenen Compact handboekStartrekenen Compact Handboek

Alle theorie die hoort bij de opdrachten in Studiereader is gebundeld in het Startrekenen Compact Handboek. De eerste keer dat een rekenvaardigheid in de opdrachten aan bod komt, wordt vanuit Studiereader verwezen naar de bijbehorende theorie in dit papieren handboek. Door de overzichtelijke indeling kunnen studenten ook op andere momenten in hun leerproces terugvallen op het handboek.

Startrekenen Compact Online
Extra oefenen en toetsen

Startrekenen Compact Online

Met het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Compact Online kunnen studenten bij elke taak van Startrekenen Compact in Studiereader op hun eigen niveau, van onder 1F tot en met 3F, aanvullende opdrachten maken. Dat doen ze op ons vertrouwde oefen- en toetsplatform Studiemeter. Ook biedt het programma studenten de mogelijkheid om achterstanden op specifieke rekenvaardigheden weg te werken. Het lesmateriaal is standaard inbegrepen bij het startpakket van Startrekenen Compact in Studiereader, maar je kunt Startrekenen Compact Online ook los aanschaffen.


Examencoach rekenen
Online examentrainer

Examencoach rekenenExamencoach rekenen

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het Centraal Ontwikkeld Examen vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach rekenen. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens op de Meijerink-referentieniveaus 2F en 3F. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het Centraal Ontwikkeld Examen: voor de meest optimale voorbereiding.


Rekenniveautest
Methodeonafhankelijke online test

Rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student vast te stellen. De uitslag van de RNT geeft per rekendomein weer of je studenten rekenvaardig zijn onder 1F-niveau of op niveau 1F, 2F of 3F. De RNT kan als nulmeting worden ingezet.