Startrekenen Instap/ Vooraf/ Vervolg/ 1F Online

Startrekenen Instap/ Vooraf/ Vervolg/ 1F Online

StartrekenenInstapVoorafVervolg1FOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F
Opmerking Docentenlicentie is kosteloos verkrijgbaar.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

De licentie Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online biedt extra digitaal oefen- en toetsmateriaal bij de rekenmethodes Startrekenen Instap, Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startreken 1F. Met deze combinatielicentie heb je toegang tot de programma’s:

 • Startrekenen Instap Online
 • Startrekenen Vooraf Online
 • Startrekenen Vervolg Online
 • Startrekenen 1F Online
 • de rekengames Startrekenen 3D en Startrekenen VR

 

Beschikbare licenties

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 10,00 978-94-63261-968
12 maanden € 15,00 978-94-63261-975

 

Startrekenen Instap Online
Rekenen tot 100

Startrekenen Instap Online

In Startrekenen Instap Online oefenen leerlingen met behulp van games en interactieve hulpmiddelen de rekenvaardigheden uit het leerwerkboek Startrekenen Instap. Leerlingen op dit rekenniveau bereiken vaak niet het formele handelingsniveau. Startrekenen Instap Online is daarom vooral toegespitst op het bevorderen van begrip en het stimuleren van herhaald oefenen.

Gamend oefenen

Startrekenen Instap Online heeft de uitstraling van een game. Interactieve hulpmiddelen zoals telhulpen, versleepbare voorwerpen en getallenlijnen maken de opdrachten concreter. Daarnaast winnen leerlingen prijzen door oefeningen vaker te maken. Leerlingen oefenen altijd op hun eigen niveau doordat het niveau van de oefeningen zich aanpast op basis van de gegeven antwoorden.

Geen cijfers

In Startrekenen Instap Online krijgen leerlingen geen toetsen en geen cijfers. Deze kunnen demotiverend werken als ze het beoogde niveau niet halen. In plaats daarvan stimuleert het programma leerlingen om te blijven oefenen op hun eigen niveau.

Startrekenen Online
Op weg naar niveau 1F

Startrekenen Online tot niveau 1F

Startrekenen Online is het digitale oefen- en toetsprogramma waarin leerlingen zelfstandig kunnen oefenen met de vaardigheden uit de leerwerkboeken. Bij elk onderwerp uit Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startrekenen 1F zijn oefeningen en toetsen beschikbaar.

Structuur

Elk hoofdstuk heeft dezelfde structuur:

 • een instaptoets waarmee de leerling laten zien wat hij al kan en vrijstellingen kan verwerven voor één of meer oefeningen;
 • oefeningen per vaardigheid;
 • deeltoetsen die worden vrijgegeven als de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
 • een oefentoets waarmee de leerling kan zien of hij klaar is voor de eindtoets;
 • een eindtoets die door de docent kan worden klaargezet;
 • een herkansingstoets die gebruikt kan worden voor leerlingen die de eindtoets in eerste instantie niet hebben gehaald

 

Startrekenen 3D en VR
Rekengames

Rekengames Startrekenen 3D en VR

Startrekenen 3DStartrekenen 3D en Startrekenen VR zijn aanvullende producten die je kunt gebruiken voor leerlingen die rekenen op 1F-niveau of hoger.

Startrekenen 3D

Startrekenen 3D is een educatieve rekengame waarin leerlingen spelenderwijs hun rekenvaardigheden oefenen. In een fictieve stad lossen leerlingen rekentaken en rekenproblemen op die zij ook in het dagelijks leven tegenkomen. Meer informatie over Startrekenen 3D

Startrekenen VR

Startrekenen VR is een educatieve app waarmee leerlingen in virtual reality (VR) onderwerpen uit het domein Meten en meetkunde ervaren, zoals het inschatten van hoogtes en lengtes en het volgen van een routebeschrijving. Door de ervaring van Startrekenen VR zullen leerlingen meer leren, meer plezier hebben en langer onthouden wat ze hebben geleerd. Voor Startrekenen VR zijn een mobiele telefoon en een eenvoudige VR-bril nodig. Meer informatie over Startrekenen VR