Startrekenen Instap/ Vooraf/ Vervolg/ 1F Online

Startrekenen Instap/ Vooraf/ Vervolg/ 1F Online

StartrekenenInstapVoorafVervolg1FOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F
Opmerking Docentenlicentie is kosteloos verkrijgbaar.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online biedt extra digitaal oefen- en toetsmateriaal bij de rekenmethodes Startrekenen Instap, Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startrekenen 1F. Op ons vertrouwde oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen studenten hiermee oefenen tot niveau 1F.

Er zijn voor Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online twee verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 11,00 978-94-63261-968
12 maanden € 16,50 978-94-63261-975

 

Met deze combinatielicenties heb je toegang tot de programma’s:

  • Startrekenen Instap Online
  • Startrekenen Vooraf Online
  • Startrekenen Vervolg Online
  • Startrekenen 1F Online

Heb je Startrekenen Instap Online niet nodig en wil je ook toegang tot hogere niveaus? Bekijk dan de licentie Startrekenen Online, waarmee je kunt oefenen tot en met niveau 3F.

 

Alles wat je moet weten

Startrekenen Instap/ Vooraf/ Vervolg/ 1F Online

Startrekenen Instap/ Vooraf/ Vervolg/ 1F Online

Met Startrekenen Instap/Vooraf/Vervolg/1F Online kunnen je leerlingen of studenten rekenvaardigheden extra oefenen, toepassen en toetsen. Bij elk hoofdstuk van de leerwerkboeken van Startrekenen Instap, Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startrekenen 1F vind je in dit oefen- en toetsprogramma aanvullende opdrachten.

Startrekenen Instap Online
Oefenen met getallen tot 100

Startrekenen Instap Online

In Startrekenen Instap Online oefenen leerlingen met behulp van games en interactieve hulpmiddelen extra met de rekenvaardigheden uit het leerwerkboek van Startrekenen Instap. Startrekenen Instap Online is vooral bedoeld om het begrip te bevorderen en herhaald oefenen te stimuleren.

Gamend oefenen

Startrekenen Instap Online heeft de uitstraling van een game. Hulpmiddelen zoals telhulpen, versleepbare voorwerpen en getallenlijnen maken de opdrachten concreter en interactief. Leerlingen oefenen altijd op hun eigen niveau, doordat het niveau van de oefeningen zich aanpast op basis van gegeven antwoorden.

Geen cijfers

In Startrekenen Instap Online krijgen leerlingen geen toetsen of cijfers. Deze kunnen demotiverend werken. Wel kunnen ze prijzen winnen door oefeningen vaker te maken. Zo stimuleert Startrekenen Instap Online leerlingen om te blijven oefenen op hun eigen niveau.

Startrekenen Vooraf/ Vervolg/ 1F Online
Online oefenen en toetsen tot niveau 1F

Startrekenen Vooraf/ Vervolg/ 1F Online

Startrekenen Vooraf/Vervolg/1F Online is het digitale oefen- en toetsprogramma bij de leerwerkboeken van Startrekenen Vooraf, Startrekenen Vervolg en Startrekenen 1F. Leerlingen of studenten kunnen hiermee oefenen met rekenvaardigheden op hun eigen niveau onder 1F.

Indeling

Deze vijf onderdelen komen op elk niveau terug:

  1. Instaptoets waarmee de leerling of student nagaat in hoeverre hij de vaardigheden uit het domein al beheerst.
  2. Oefeningen per onderwerp. Er zijn aparte oefeningen voor ieder niveau.
  3. Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt.
  4. Oefeneindtoets per domein, waarmee de leerling of student na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets.
  5. Eindtoets per domein, die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen. Er is een herkansingseindtoets beschikbaar voor leerlingen of studenten die geen voldoende voor de eindtoets hebben gehaald.

Uitgebreide pool aan vragen

Voor iedere toets en oefening is een uitgebreide pool aan vragen beschikbaar. De vragen in een toets of oefening worden willekeurig geselecteerd. Hierdoor kan een leerling of student een oefening of toets meerdere keren maken zonder dezelfde vragen te krijgen.