Startrekenen Online

mbo

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

Rekenen

,

Startrekenen

|

entreeopleidingen, mbo

Startrekenen Online

StartrekenenOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 1F, 2F, 3F, Onder 1F
Prijs 12 maanden - € 18,00, 6 maanden - € 10,00
Opmerking Inclusief Examencoach rekenen, Startrekenen 3D en Startrekenen VR.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Oefen- en toetsprogramma rekenen

Startrekenen Online is een digitaal oefen- en toetsprogramma rekenvaardigheid. Het programma biedt oefeningen en toetsen voor de niveaus onder 1F tot en met 3F. Studenten of leerlingen oefenen en toetsen in Startrekenen Online op een effectieve en efficiënte manier de rekenvaardigheden. Om met het programma aan de slag te gaan, loggen studenten of leerlingen met eigen inloggegevens in op Studiemeter. Docenten kunnen de resultaten van de studenten of leerlingen volgen via een zeer uitgebreide voortgangsmodule.

Bekijk prijzen en ISBN’s

Opbouw en structuur

De structuur en het niveau van het programma sluiten aan bij de leerwerkboeken Startrekenen. De niveaus Onder 1F, 1F, 2F en 3F zijn conform de referentieniveaus van de commissie Meijerink. Startrekenen Online leidt de student of leerling in vijf stappen naar het einddoel: de beheersing van het domein op het desbetreffende niveau. Deze vijf componenten komen op elk niveau per domein terug:

  • Instaptoets waarmee de student of leerling vrijstellingen kan verwerven voor één of meer oefeningen;
  • Oefeningen per onderwerp;
  • Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
  • Oefeneindtoets per domein, waarmee de student of leerling na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets;
  • Eindtoets per domein, die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de student of leerling opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Voor iedere toets en oefenreeks is een uitgebreide pool aan vragen ontwikkeld. De vragen in een toets of oefening worden at random geselecteerd. Hierdoor kan een student of leerling een oefening meerdere keren maken zonder geconfronteerd te worden met dezelfde vragen.

Instructievideo’s rekenen

Startrekenen Online bevat ook instructievideo’s met uitleg van theorie en voorbeelden. In deze instructievideo’s worden rekenvaardigheden behandeld die vaak een struikelblok vormen. De video’s staan bij de oefeningen waarbij ze van toepassing zijn, zodat studenten of leerlingen ze kunnen bekijken op het moment dat ze er zelf niet uitkomen. De instructievideo’s zijn ook te zien via Links & downloads in Studiemeter.

Differentiëren

Een licentie voor Startrekenen Online geeft de student of leerling toegang tot alle niveaus. Hierdoor kun je differentiëren tussen studenten of leerlingen die extra oefening nodig hebben en studenten of leerlingen die uitgedaagd moeten worden.


Beschikbare licenties

Er zijn voor Startrekenen Online twee verschillende licenties te bestellen. Studenten of leerlingen met een licentie voor Startrekenen Online krijgen kosteloos toegang tot de educatieve rekengames Startrekenen 3D en Startrekenen VR en tot de Examencoach rekenen.

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 10,00 978-94-91699-146
12 maanden € 18,00 978-94-90998-905