Startrekenen Vooraf | Leerwerkboek deel A

PrO

,

Rekenen

,

Rekenen

,

vso

|

entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vo, vso

Startrekenen Vooraf | Leerwerkboek deel A

StartrekenenVoorafA

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-91699-771
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F is onze rekenmethode voor leerlingen die rekenen onder 1F-niveau. Deze methode is gericht op leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen of studenten met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet onderwijs, entreeopleidingen en het mbo.

Leerlingen of studenten die bij bepaalde onderwerpen extra ondersteuning nodig hebben of voor wie het niveau van Startrekenen Vooraf nog iets te hoog ligt kunnen terecht in het leerwerkboek Startrekenen Instap. Hebben ze Startrekenen Vooraf afgerond, dan kunnen ze verder in de leerwerkboeken van Startrekenen Vervolg.

Startrekenen Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B). Op deze pagina kun je het Startrekenen Vooraf leerwerkboek deel A bestellen.

 

Alles wat je moet weten

Startrekenen Vooraf
Leerwerkboek

Startrekenen Vooraf

Met Startrekenen Vooraf oefenen je leerlingen of studenten op een toegankelijke manier met de basisvaardigheden rekenen. De rekenvaardigheden uit het domein Getallen staan centraal, maar ook procenten, meten en geld komen veel aan bod. De leerwerkboeken hebben een overzichtelijke structuur, met uitgebreide voorbeeldopgaven en opdrachten met spelelementen. Aan de hand van concrete situaties wordt rekenen bovendien extra nuttig en kunnen ze de lesstof direct toepassen in het dagelijks leven.

Indeling

Het Startrekenen Vooraf leerwerkboek deel A is opgebouwd uit zeven hoofdstukken:

  1. Getallen
  2. Optellen
  3. Aftrekken
  4. Vermenigvuldigen
  5. Delen
  6. Geld
  7. Kommagetallen

Hoofdstukopbouw

Ieder hoofdstuk begint met een laagdrempelige startopdracht. Hiermee activeren de leerlingen of studenten voorkennis en krijgt de docent inzicht in hun niveau. Daarna maken ze opdrachten. Hierbij worden ze ondersteund door beknopte theorie en een uitgewerkte voorbeeldopgave. Elk hoofdstuk sluit af met enkele ‘Test jezelf’-opdrachten, ‘Door elkaar’-opdrachten en een afsluitende puzzel. In de ‘Test jezelf’-opdrachten gaan de leerlingen of studenten na of ze de vaardigheden uit het hoofdstuk beheersen. De ‘door elkaar’-opdrachten herhalen de lesstof uit meerdere hoofdstukken.

Aanvullend digitaal materiaal

Bij Startrekenen Vooraf is aanvullend digitaal materiaal beschikbaar. Als docent kun je via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter onder andere hoofdstuk- en domeintoetsen, antwoordformulieren en beoordelingskaarten downloaden. Ook vind je er een handig overzicht van de leerdoelen en extra werkbladen, waarmee leerlingen bij ieder hoofdstuk extra kunnen oefenen. Bij het leerwerkboek van Startrekenen Vooraf ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot het aanvullende lesmateriaal in Studiemeter.

Startrekenen Vooraf Online
Online oefenen en toetsen

Startrekenen Vooraf Online

Met het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Vooraf Online kunnen leerlingen of studenten extra oefenen met alle rekenvaardigheden die in de methode Startrekenen Vooraf aan bod komen. Dat doen ze op Studiemeter. Startrekenen Vooraf Online brengt de leerling of student in vijf stappen naar het einddoel: de beheersing van de rekenvaardigheden op het gewenste niveau. Een licentie voor Startrekenen Vooraf Online is apart te bestellen. Meer informatie vind je hier.