Startrekenen Vooraf | Leerwerkboek | Deel B (oude druk)

Rekenen

,

Rekenen

,

Startrekenen Vooraf

,

Startrekenen Vooraf

|

entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vo, vso

Startrekenen Vooraf | Leerwerkboek | Deel B (oude druk)

StartrekenenVoorafB

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-91699-788
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Opmerking Leverbaar tot 1 april 2025

Bestellen

Wissen

Startrekenen Vooraf – Op weg naar 1F is onze rekenmethode voor leerlingen die rekenen onder 1F-niveau. Deze methode is gericht op leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen of studenten met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet onderwijs, entreeopleidingen en het mbo.

Leerlingen of studenten die bij bepaalde onderwerpen extra ondersteuning nodig hebben of voor wie het niveau van Startrekenen Vooraf nog iets te hoog ligt kunnen terecht in het leerwerkboek Startrekenen Instap. Hebben ze Startrekenen Vooraf afgerond, dan kunnen ze verder in de leerwerkboeken van Startrekenen Vervolg.

Startrekenen Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B). Op deze pagina kun je het Startrekenen Vooraf leerwerkboek deel B bestellen.

 

Alles wat je moet weten

Startrekenen Vooraf
Leerwerkboek

Startrekenen Vooraf

Met Startrekenen Vooraf oefenen je leerlingen of studenten op een toegankelijke manier met de basisvaardigheden rekenen. De rekenvaardigheden uit het domein Getallen staan centraal, maar ook procenten, meten en geld komen veel aan bod. De leerwerkboeken hebben een overzichtelijke structuur, met uitgebreide voorbeeldopgaven en opdrachten met spelelementen. Aan de hand van concrete situaties wordt rekenen bovendien extra nuttig en kunnen ze de lesstof direct toepassen in het dagelijks leven.

Indeling

Het Startrekenen Vooraf leerwerkboek deel B is opgebouwd uit negen hoofdstukken, die volgen op de zeven hoofdstukken uit het leerwerkboek deel A:

  1. Breuken
  2. Procenten
  3. Meten
  4. Oppervlakte
  5. Inhoud
  6. Gewicht
  7. Tijd en temperatuur
  8. Figuren en kaarten
  9. Tabellen en diagrammen

Hoofdstukopbouw

De vaardigheden in elk hoofdstuk worden stapsgewijs opgebouwd. In de eerste paragraaf ligt de nadruk op begripsvorming aan de hand van herkenbare situaties, daarna leert de leerling oplossingsprocedures, vaak met behulp van ondersteunende modellen.

Elke deelvaardigheid begint met korte uitleg en een uitgewerkt voorbeeld, gevolgd door opdrachten waarin de leerling de deelvaardigheid oefent. Bij elke deelvaardigheid kan de leerling online verder oefenen zodat hij de procedure goed beheerst voordat hij doorgaat naar de volgende stap.

Elk hoofdstuk sluit af met enkele ‘Test jezelf’-opdrachten. In de ‘Test jezelf’-opdrachten gaan de leerlingen na of ze de vaardigheden uit het hoofdstuk beheersen.

Aanvullend digitaal materiaal

Bij Startrekenen Vooraf is aanvullend digitaal materiaal beschikbaar. Als docent kun je via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter een uitgebreide docentenhandleiding downloaden, waarin je bij elk onderwerp ziet wat de leerdoelen zijn en welk ondersteunend materiaal je kunt inzetten. Verder vind je hier de hoofdstuktoetsen en boektoetsen, antwoordmodellen van de leerwerkboeken en werkbladen waarmee leerlingen bij ieder hoofdstuk extra kunnen oefenen. Deze materialen zijn voor docenten kosteloos beschikbaar via een account. Met hetzelfde account kun je ook de resultaten van online oefeningen en toetsen van je leerlingen volgen.

Startrekenen Vooraf Online
Online oefenen en toetsen

Startrekenen Vooraf Online

Met het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Vooraf Online kunnen leerlingen of studenten extra oefenen met alle rekenvaardigheden die in de methode Startrekenen Vooraf aan bod komen. Dat doen ze op Studiemeter. Startrekenen Vooraf Online brengt de leerling in vijf stappen naar het einddoel: de beheersing van de rekenvaardigheden op het gewenste niveau. Een licentie voor Startrekenen Vooraf Online is apart te bestellen. Meer informatie vind je hier.