Starttaal in Studiereader | Startpakket

mbo

,

Nederlands

,

Starttaal

|

entreeopleidingen, mbo

Starttaal in Studiereader | Startpakket

StarttaalLaptop

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-63263-702
Prijs € 43,00

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Starttaal in Studiereader is onze uitgebreide online mbo-methode Nederlands voor niveau 2F en 3F. Via ons digitale methodeplatform Studiereader werken studenten binnen aansprekende thema’s aan al hun taalvaardigheden. Bovendien heeft de methode een uitgebreide examentraining. Met de cursorische aanpak en online vorm is Starttaal in Studiereader zeer geschikt voor studenten en docenten in BOL-opleidingen die relatief veel contacturen Nederlands hebben en vooral online willen werken.

Waaruit het startpakket van Starttaal in Studiereader bestaat?

  • Een licentie van 12 maanden voor de online methode Starttaal in Studiereader.
  • Een licentie van 12 maanden voor het oefen- en toetsprogramma Starttaal Online.
  • Examencoach Nederlands.
  • Eén sessie van de Taalniveautest.

 

Alles wat je moet weten

Starttaal in Studiereader
Online methode

Starttaal in Studiereader

Starttaal in Studiereader is een interactieve methode, die inzet op procesgericht en samenwerkend leren. Door te werken aan concrete leerdoelen kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op de examens Nederlands. Ons online methodeplatform Studiereader biedt jou en je studenten daarbij veel flexibiliteit.

Indeling

Starttaal in Studiereader is ingedeeld in een aantal thema’s die dicht bij de belevingswereld van de studenten staan. Per thema komen in afzonderlijke hoofdstukken alle taalvaardigheden aan bod: lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Zo bereiden je studenten zich per taalvaardigheid voor op het centraal examen en op de instellingsexamens. Hiervoor kunnen ze nog eens extra oefenen met de examentrainingen van Starttaal in Studiereader.

De voordelen van Studiereader

Ons digitale methodeplatform Studiereader geeft jou en je studenten veel voordelen. Zo krijgen studenten direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen ze zelf antwoorden nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden. Hierdoor kunnen ze meteen zien hoe ze het gedaan hebben en zijn ze actief betrokken bij hun leerproces. Jij houdt hierdoor tijd over voor persoonlijke begeleiding. Via het docentenportaal heb je eenvoudig inzicht in hun voortgang en resultaten. Ook kun je specifieke opdrachten voor je studenten klaarzetten, waardoor je ze gemakkelijk op maat kunt bedienen.

Aanvullend digitaal lesmateriaal
Online oefenen

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Starttaal Online

Extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging vind je in Starttaal Online. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op alle niveaus: onder 1F-niveau en op niveau 1F, 2F, 3F en 4F.

Examencoach Nederlands

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands kun je vinden in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Nederlands. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren op 2F- en 3F-niveau. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen: voor de meest volledige voorbereiding.

Taalniveautest Nederlands

De Taalniveautest (TNT) Nederlands is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een student vast te stellen. Niet alleen kun je deze TNT inzetten als nulmeting, ook kun je er de voortgang van je studenten mee testen. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. En het fijne is: de uitslag is na afloop per vaardigheid meteen te zien via een overzichtelijke scoretabel.

Instellingsexamens
Nederlands mbo

Instellingsexamens Nederlands mbo

In 2019 heeft de Stichting Examenkamer Uitgeverij Deviant benoemd tot gecertificeerd aanbieder van instellingsexamens. Hiermee zijn al onze instellingsexamens Nederlands voor het mbo gevalideerd. En daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we jou instellingsexamens kunnen aanbieden die niet alleen van hoge kwaliteit, maar ook officieel geldig zijn voor mbo-diploma’s. Bij onze mbo-methodes ontvang je kosteloos de instellingsexamens. Vraag ernaar via [email protected].

Verlengingslicentie

Verlengingslicentie

Is je licentie voor Starttaal in Studiereader verlopen? Dan kun je die verlengen voor 6 óf 12 maanden. Hoe? Je leest het hier.