VIA Vervolg | Leerwerkboek deel B

Nederlands

,

Nederlands

,

PrO

,

Starttaal / VIA Vervolg

,

Starttaal / VIA Vervolg

|

entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso

VIA Vervolg | Leerwerkboek deel B

VIAVervolg1Fb

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F
ISBN 978-94-91699-344
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Opmerking Leverbaar tot april 2026, Alleen de set (deel A+B) is als docentenexemplaar te bestellen.

Bestellen

Wissen

VIA Vervolg is onze methode Nederlands speciaal ontwikkeld voor het praktijkonderwijs, maar kan ook worden ingezet in het voortgezet speciaal onderwijs, bij entreeopleidingen en de onderbouw van het vmbo. De methode is geschikt voor iedere leerling die nog niet taalvaardig is op 1F-niveau of goed voorbereid wil zijn op de overgang naar niveau 2F. VIA Vervolg bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B). Op deze pagina kun je het VIA Vervolg leerwerkboek deel B bestellen.

 

Alles wat je moet weten

VIA Vervolg
Leerwerkboek

VIA Vervolg

In VIA Vervolg oefenen je leerlingen in kleine stappen aan de hand van betekenisvolle opdrachten met alle taalvaardigheden op het niveau voorafgaand aan 1F. Bovendien oefenen je leerlingen met woordenschat, spelling en grammatica, en maken ze op speelse wijze kennis met poëzie, jeugdliteratuur en andere verhalende teksten. Het leerwerkboek is zeer overzichtelijk vormgegeven en de inhoud wordt gestructureerd aangeboden.

Indeling

Het VIA Vervolg leerwerkboek deel B bestaan uit drie thema’s, die de thema’s uit deel A opvolgen:

Thema 4 Muziek
Thema 5 Vakantie
Thema 6 Toekomst

Elk thema is weer opgebouwd uit zeven hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Belangrijke woorden
Hoofdstuk 2 Spelling & grammatica
Hoofdstuk 3 Lezen
Hoofdstuk 4 Schrijven
Hoofdstuk 5 Gesprekken voeren, spreken & luisteren

Hoofdstuk 6 en 7 behandelen per thema andere onderwerpen.

Elk hoofdstuk bestaat uit korte theorieblokjes en opdrachten. De opdrachten zijn afwisselend en sluiten aan op de belevingswereld van de leerlingen. Ieder thema wordt afgesloten met een zelftest, waarmee jij en je leerlingen kunnen bepalen of ze de lesstof uit het thema hebben begrepen.

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Bij de methode VIA Vervolg is aanvullend digitaal lesmateriaal beschikbaar. In ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter vind je onder andere een uitgebreide docentenhandleiding met aanvullende tips en lessuggesties, antwoordmodellen, aftekenkaarten en portfoliobladen. Leerlingen kunnen op Studiemeter terecht voor kijk- en luisterfragmenten, waarnaar in sommige opdrachten wordt verwezen.

VIA Vervolg Online
Online oefenen en toetsen

VIA Vervolg Online

In het aanvullende online oefen- en toetsprogramma VIA Vervolg Online kunnen leerlingen extra en zelfstandig oefenen met de leerstof per hoofdstuk. Door opdrachten te maken spelen de leerlingen per onderdeel deeltoetsen vrij en kunnen zij uiteindelijk een eindtoets maken waarin ze laten zien dat ze de lesstof uit een thema beheersen. Een licentie voor VIA Vervolg Online kun je apart bestellen.