Can Do Online

CanDoOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A2, B1, B2
Opmerking Inclusief FACE en Examencoach Engels

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Can Do Online is het digitale oefen- en toetsprogramma Engels bij de methode Can Do. In Can Do Online vind je extra oefenmateriaal en toetsen voor woordenschat, uitdrukkingen en grammatica. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op niveau A2, B1 en B2. Bij een licentie van Can Do Online ontvang je ook First Aid Course of English en Examencoach Engels.

Voor Can Do Online zijn twee verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 13,75 978-94-91699-177
12 maanden € 16,50 978-94-63261-883

Alles wat je moet weten

Can Do Online
Online oefenen en toetsen

Can Do Online

Met Can Do Online kunnen je studenten volop oefenen met aanvullend digitaal lesmateriaal bij de leerwerkboeken van de methodes Can Do Mbo-breed, Can Do Economie & Administratie en Can Do Welzijn. Het programma bestaat uit oefeningen en toetsen, waarmee studenten op hun eigen niveau aan de slag kunnen.

Opbouw

Het extra oefen- en toetsmateriaal in Can Do Online is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Oefeningen: per methode, niveau en onderdeel staan er verschillende opdrachten waarmee studenten extra kunnen oefenen.
  • Deeltoetsen: deze toetsen wordt vrijgegeven nadat je student de bijbehorende oefeningen voldoende heeft gemaakt. Hiermee kun je zien of je student de lesstof uit de betreffende oefeningen onder de knie heeft.
  • Oefentoets: met deze toets oefent de student voor de eindtoets.
  • Eindtoets: deze toets wordt door jou vrijgegeven voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Herkansingseindtoets: als een student de eindtoets niet haalt, dan mag hij opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Voor elk thema dat de student met een voldoende afrondt, kan hij een certificaat downloaden. De certificaten kun je verzamelen in het taalportfolio.

First Aid Course of English
Oefenen met grammatica

First Aid Course of English

Willen studenten extra oefenen met de Engelse grammatica? Dan kun je ze het oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE) aanbieden. Hiermee kunnen ze op de niveaus A1, A2, B1 en B2 aanvullende grammatica-oefeningen maken. In hun eigen tempo werken ze aan onderwerpen die ze nog niet helemaal onder de knie hebben. Per onderwerp heeft FACE een efficiënte toetsing.

Examencoach Engels
Extra examenvoorbereiding

Examencoach Engels

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Engels. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren. Uiteraard op elk niveau: A1, A2, B1 en B2. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het centraal examen.