Duits Compact | geheel digitaal

Duits Compact | geheel digitaal

MicrosoftTeams-image (47)

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Duits
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1, B2
ISBN 978-94-63264-174
Prijs € 41,80
Opmerking Docentenlicentie is kosteloos verkrijgbaar.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Duits Compact is onze allernieuwste generieke methode Duits. In onze online leeromgeving werken studenten volledig digitaal aan alle taalvaardigheden op niveau A1, A2, B1 of B2. Door de compacte vorm en doordachte didactiek kunnen ze dat versneld en helemaal zelfstandig doen. Duits Compact is hierdoor uitermate geschikt voor BOL-opleidingen, maar ook voor BBL-opleidingen en verkorte trajecten zoals keuzedelen kun je de methode prima inzetten. Bovendien is Duits Compact perfect voor online onderwijs.

Een licentie voor Duits Compact is 12 maanden geldig, na het verlopen van de licentie kun je deze verlengen.

Alles wat je moet weten

Duits Compact 
Online methode

Duits Compact

Met onze generieke methode Duits Compact leren je studenten in korte tijd en doelgericht alle taalvaardigheden op hun eigen niveau: A1, A2, B1 of B2. Studiereader zorgt hierbij voor veel flexibiliteit. Met behulp van de handige taakplanner kun jij bijvoorbeeld gemakkelijk leerroutes samenstellen voor je studenten. Zie je bijvoorbeeld dat ze op bepaalde onderdelen een hoger niveau aankunnen of nog wat extra oefening nodig hebben? Dan kunnen ze wisselen van niveau. Zo kun je per student en per niveau gemakkelijk een passende leerroute maken, die je studenten zelfstandig kunnen doorlopen.

Lees hieronder meer over de opbouw van de methode.

Taken en uitgebreide theorie

De lesstof van Duits Compact is ingedeeld in de vijf vaardigheden kijken en luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Elke vaardigheid bestaat uit een aantal taken. De student kan tijdens het maken van een opdracht de bijbehorende vaardigheidstheorie of grammatica-uitleg eenvoudig oproepen met de theorieknop. Natuurlijk is het ook mogelijk om alle theorie te bekijken in een handig overzicht. In het uitgebreide theorie-overzicht wordt een breed scala aan onderwerpen op een heldere manier uitgelegd. Met veel voorbeelden en overzichten kunnen de studenten snel aan de slag met de opdrachten van de taak.

Oriëntatieopdracht en leerdoelen

Elke taak begint met een oriëntatieopdracht, waarin de studenten voorkennis over het thema van de taak ophalen. In de volgende opdracht bekijken ze hun leerdoelen: studenten geven aan in welke mate ze denken al over bepaalde vaardigheden te beschikken. Geven ze aan dat de genoemde leerdoelen al beheersen? Dan wordt er per leerdoel één opdracht ‘weggespeeld’. Die hoeven ze dus niet te maken. Als docent kun je deze oefening natuurlijk alsnog toevoegen aan de takenlijst van de student, mocht je dat nodig vinden.

Verplichte opdrachten en grammatica

De rest van de taak bestaat uit verplichte opdrachten. Ook zijn grammatica- en woordenschatopdrachten verweven in de taak. Elke taak kent een aanzienlijk gedeelte waarin je studenten een grammaticaal aspect van het Duits leren. Willen ze extra oefenen met grammatica? Dat kan in een apart gedeelte met grammatica-opdrachten. Hebben ze behoefte om te oefenen met woorden en zinnen? Ook daarvoor heeft Duits Compact een apart gedeelte.

Taakafsluiting

Aan het eind van elke taak maken je studenten een evaluatie-opdracht en een zelftest. Samen met jou bekijken de studenten individueel of de leerdoelen zijn behaald en wat de vervolgstappen zijn. Daarna wordt de taak afgesloten met een ‘Landeskunde'-opdracht. Hierin leren ze op een leuke en aansprekende manier iets over de Duitse cultuur, bijvoorbeeld in de vorm van een quiz.

Bij het behalen van de leerdoelen kunnen studenten beginnen aan een volgende taak, maar ook extra oefenen met de grammatica, woorden en zinnen uit de taak, of de theorie nog een keer doorlezen. Ook kun je opdrachten nogmaals openzetten, zodat studenten een kans krijgen om hun resultaten te verbeteren.

Spraakherkenning

Duits Compact biedt studenten de mogelijkheid om spreek- en gespreksvaardigheid zelfstandig en laagdrempelig te oefenen. Met de innovatieve spraakherkenningstechniek kunnen ze met behulp van de microfoon woorden en zinnen oefenen. Alle audio in Duits Compact is overigens ingesproken door native speakers. Studenten oefenen dus op een interactieve manier met een optimaal leerresultaat als uitkomst.

 

De voordelen onze online leeromgeving

Onze online leeromgeving geeft jou en je studenten veel voordelen. Zo krijgen studenten direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen ze zelf antwoorden nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden. Hierdoor kunnen ze meteen zien hoe ze het gedaan hebben en zijn ze actief betrokken bij hun leerproces. Jij houdt hierdoor tijd over voor persoonlijke begeleiding. Via het docentenportaal heb je eenvoudig inzicht in hun voortgang en resultaten. Ook kun je specifieke opdrachten voor je studenten klaarzetten, waardoor je ze gemakkelijk op maat kunt bedienen.

Verlengingslicentie

Verlengingslicentie

Is je licentie voor Duits Compact verlopen? Dan kun je die verlengen voor 6 óf 12 maanden.
Hoe? Je leest het hier.