Elementary English

ElementaryEnglish

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1, B2
Prijs 12 maanden - € 13,50, 6 maanden - € 11,50
Opmerking Inclusief FACE en Examencoach Engels

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Oefen- en toetsprogramma taalgereedschap

Elementary English is het mbo-brede oefen- en toetsprogramma bij de methode Good Practice 2.0. Studenten die extra oefening nodig hebben, kunnen in dit digitale programma extra oefenen met woorden, uitdrukkingen en grammatica. Elementary English biedt oefeningen en toetsen op ERK-niveau A2 en B1.

Structuur Elementary English

Elementary English volgt de unitstructuur van Good Practice 2.0. Elke unit in Elementary English bestaat uit de volgende vier componenten:

  • oefeningen per unit;
  • deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
  • oefentoets per unit waarmee de student na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets;
  • eindtoets per unit die door de docent wordt vrijgegeven. Als de student de eindtoets niet haalt, kan hij opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingstoets.

Rapportagemodule

De studenten kunnen Elementary English zelfstandig doorlopen. Zowel de student als de docent kunnen de resultaten van de afgeronde oefeningen inzien. Voor docenten is er bovendien een uitgebreide rapportagemodule beschikbaar. Hiermee kan de docent de resultaten en voortgang van de studenten en klassen bijhouden.

Beschikbare licenties

Voor Elementary English zijn twee licenties beschikbaar:

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 11,50 978-94-91699-160
12 maanden € 13,50 978-94-63262-484

 

Een licentie voor Elementary English geeft ook toegang tot de online examentrainer Examencoach Engels en het remediërende oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE)

 


De methode Good Practice 2.0 bestaat naast Elementary English:

Good Practice 2.0

Good Practice 2.0 Workbook

Good Practice 2.0

Good Practice 2.0 Checkbook

FACE Examencoach Engels