Elementary English

Elementary English

ElementaryEnglish

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1, B2
Opmerking Leverbaar tot april 2025, Inclusief FACE en Examencoach Engels

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Elementary English is het online oefen- en toetsprogramma Engels bij de methode Good Practice 2.0. In dit programma kunnen studenten extra oefenen met woorden, uitdrukkingen en grammatica. Dat doen ze op niveau A2 of B1.

Voor Elementary English zijn twee verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 13,75 978-94-91699-160
12 maanden € 16,50 978-94-63262-484

 

Een licentie voor Elementary English geeft ook toegang tot de online oefen- en toetsprogramma’s Examencoach Engels en First Aid Course of English (FACE).

 

Alles wat je moet weten

Elementary English
Online oefenen en toetsen

Elementary English

Met Elementary English kunnen je studenten aanvullend oefenen met woorden, uitdrukkingen en grammatica die aansluiten bij de lesstof uit de methode Good Practice 2.0. Je studenten maken de opdrachten zelfstandig, maar jij hebt altijd inzicht in hun resultaten en voortgang via de uitgebreide rapportagemodule.

Opbouw

Elementary English volgt dezelfde structuur als Good Practice 2.0. Het programma is opgebouwd uit units, die bestaan uit vijf onderdelen:

  • Oefeningen: per niveau, unit en onderdeel zijn er verschillende opdrachten waarmee studenten extra kunnen oefenen.
  • Deeltoetsen: de deeltoetsen worden vrijgegeven nadat de student de bijbehorende oefeningen voldoende heeft gemaakt. Hiermee kun je zien of je student de lesstof uit de betreffende oefeningen beheerst.
  • Oefentoets per unit: met deze toets oefent de student voor de eindtoets.
  • Eindtoets per unit: deze toets wordt door de docent vrijgegeven voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Herkansingseindtoets: als een student de eindtoets niet haalt, dan mag hij opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Examencoach Engels
online examentrainer

Examencoach Engels

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Engels. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren. Uiteraard op elk niveau: A1, A2, B1 en B2. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het centraal examen.

First Aid Course of English
Oefenen met grammatica

First Aid Course of English

Willen studenten extra oefenen met de Engelse grammatica? Bied ze dan het oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE) aan. Hiermee kunnen ze op de niveaus A1, A2, B1 en B2 aanvullende grammatica-oefeningen maken. In hun eigen tempo werken ze aan onderwerpen die ze nog niet helemaal onder de knie hebben. Per onderwerp heeft FACE een efficiënte toetsing.