Engels Compact | startlicentie

Engels Compact | startlicentie

MicrosoftTeams-image (48)

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1, B2
ISBN 978-94-63264-051
Prijs € 39,00
Opmerking Docentenlicentie is kosteloos verkrijgbaar.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Engels Compact is onze online methode Engels waarmee studenten versneld en zelfstandig toewerken naar hun examen Engels. De methode is geschikt voor BOL- én BBL-opleidingen, maar ook voor verkorte trajecten zoals keuzedelen. 

Waaruit de methode Engels Compact bestaat?

  • Een licentie van 12 maanden voor de online methode Engels Compact.
  • Een licentie van 12 maanden voor Examencoach Engels.
  • Een sessie van de Language Level Assessment.
  • Een licentie van 12 maanden voor First Aid Course of English.

Alles wat je moet weten

Engels Compact
Online methode

Engels Compact

Met de online methode Engels Compact kunnen studenten doelgericht en in korte tijd Engels leren op hun eigen niveau: A1, A2, B1 of B2. Met behulp van de handige lesplanner kun je gemakkelijk en snel leerroutes samenstellen voor je studenten. Hierin biedt ons online methodeplatform veel flexibiliteit. Zie je bijvoorbeeld dat studenten op bepaalde onderdelen een hoger niveau aankunnen of nog wat extra oefening nodig hebben? Dan kunnen ze wisselen van niveau. Zo kun je per student en per niveau gemakkelijk een passende leerroute maken, die je studenten zelfstandig kunnen doorlopen. Op deze manier bereidt Engels Compact ze op de best mogelijke manier voor op het Centraal Examen Engels en/of de instellingsexamens Engels.

Lees hieronder meer over de opbouw van de methode.

Taken en uitgebreide theorie

De lesstof van Engels Compact is ingedeeld in de vijf vaardigheden kijken en luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Elke vaardigheid bestaat uit een aantal taken, die zijn opgebouwd rondom vaardigheidstheorie. De student kan tijdens het maken van een opdracht de bijbehorende vaardigheidstheorie of grammatica-uitleg eenvoudig oproepen met de theorieknop. Natuurlijk is het ook mogelijk om alle theorie te bekijken in een handig alfabetisch overzicht. In het uitgebreide theorie-overzicht wordt een breed scala aan onderwerpen op een heldere manier uitgelegd. Met veel voorbeelden, handige stappenplannen en overzichtjes kunnen de studenten snel aan de slag met de opdrachten van de taak.

Oriëntatieopdracht en leerdoelen

Elke taak begint met een oriëntatieopdracht, waarin de studenten voorkennis over het thema van de taak ophalen. In de volgende opdracht bekijken ze hun leerdoelen: studenten geven aan in welke mate ze denken al over bepaalde vaardigheden te beschikken. Geven ze aan dat de genoemde leerdoelen al beheersen? Dan wordt er per leerdoel één opdracht ‘weggespeeld’. Die hoeven ze dus niet te maken. Als docent kun je deze oefening natuurlijk alsnog toevoegen aan de takenlijst van de student, mocht je dat nodig vinden.

Verplichte opdrachten, grammatica en taakafsluiting

De rest van de taak bestaat uit verplichte opdrachten. Grammaticablokken zijn ingevoegd waar de context daarom vraagt. Willen studenten extra oefenen met grammatica? Dat kan in een apart gedeelte met grammatica-opdrachten. Hebben ze behoefte om te oefenen met woorden en zinnen? Ook daarvoor heeft Engels Compact een apart gedeelte. Elke taak wordt afgesloten met een evaluatie-opdracht en een self-test. Samen met jou bekijkt elke student of de leerdoelen zijn behaald en wat de vervolgstappen zijn. De student kan bij het behalen van de leerdoelen beginnen aan een volgende taak, maar ook extra oefenen met de grammatica, woorden en zinnen uit de taak, of de theorie nog een keer doorlezen. Ook kun je opdrachten nogmaals openzetten, zodat de student een kans krijgt om zijn resultaten te verbeteren.

Spraakherkenning

Engels Compact biedt studenten de mogelijkheid om spreek- en gespreksvaardigheid zelfstandig en laagdrempelig te oefenen. Met de innovatieve spraakherkenningstechniek kunnen ze met behulp van de microfoon woorden en zinnen oefenen. Alle audio in Engels Compact is overigens ingesproken door native speakers. Studenten oefenen dus op een interactieve manier met een optimaal leerresultaat als uitkomst.

Eigen materiaal toevoegen aan de methode

Engels Compact biedt de mogelijkheid om je eigen lesmateriaal te koppelen aan opdrachten in de methode. Zo kun je bijvoorbeeld Powerpoint-, Word- en PDF-bestanden toevoegen aan elke opdracht. Ook kun je links toevoegen naar bijvoorbeeld websites met extra oefenmateriaal of YouTube-video’s. Zo hebben je studenten al hun lesmateriaal op één plek staan, en maak je jouw lessen nog passender én levendiger met behoud van de bestaande leerlijn.

De voordelen van de online leeromgeving

Onze online leeromgeving geeft jou en je studenten veel voordelen. Zo krijgen studenten direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen ze zelf antwoorden nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden. Hierdoor kunnen ze meteen zien hoe ze het gedaan hebben en zijn ze actief betrokken bij hun leerproces. Jij houdt hierdoor tijd over voor persoonlijke begeleiding. Via het docentenportaal heb je eenvoudig inzicht in hun voortgang en resultaten. Ook kun je specifieke opdrachten voor je studenten klaarzetten, waardoor je ze gemakkelijk op maat kunt bedienen.

Examencoach Engels
Online examentrainer

Examencoach Engels

Examencoach Engels

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het Centraal Examen Engels vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Engels. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren. Uiteraard op elk niveau: A1, A2, B1 en B2. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het Centraal Examen: voor de meest volledige voorbereiding.

Language Level Assessment (LLA)
Methodeonafhankelijke online test

Language Level Assessment (LLA)

Wil je het niveau Engels van je studenten vaststellen? Dat kan met de Language Level Assessment (LLA), een methodeonafhankelijke online niveautest, die test op de onderdelen luisteren, lezen, taalstructuur en woordkennis. Niet alleen kun je deze LLA inzetten als nulmeting, maar ook kun je er de voortgang van je studenten mee toetsen. En het fijne is: de uitslag is na afloop per onderdeel meteen te zien via een overzichtelijke scoretabel. Zo kun je goed inschatten op welk niveau je studenten kunnen instappen in Engels Compact.

First Aid Course of English (FACE)
Online oefen- en toetsprogramma

FACE

First Aid Course of English (FACE)

Willen studenten extra oefenen met de Engelse grammatica? Dan kun je ze het oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE) aanbieden. Hiermee kunnen ze op de niveaus A1, A2, B1 en B2 aanvullende grammatica-oefeningen maken. In hun eigen tempo werken ze aan onderwerpen die ze nog niet helemaal onder de knie hebben. Per onderwerp heeft FACE een efficiënte toetsing.

Verlengingslicentie

Verlengingslicentie

Is je licentie voor Engels Compact verlopen? Dan kun je die verlengen voor 6 óf 12 maanden.
Hoe? Je leest het hier.