Engels Verkort | combinatiepakket

Engels Verkort | combinatiepakket

CombiEngelsVerkort

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau A1, A2, B1, B2
ISBN 978-94-63263-221
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Engels Verkort is onze compacte methode Engels voor het mbo, waarmee studenten zelfstandig en doelgericht toewerken naar hun examens. In het overzichtelijke leerwerkboek werken je studenten aan korte leertaken op hun eigen niveau: A1, A2, B1 of B2. Deze methode is geschikt voor BOL- én BBL-opleidingen, maar ook voor verkorte trajecten zoals keuzedelen.

Waaruit de methode Engels Verkort bestaat?

 • Het Engels Verkort leerwerkboek.
 • Een licentie van 12 maanden voor het oefen- en toetsprogramma Engels Verkort Online.
 • Een licentie van 12 maanden voor First Aid Course of English.
 • Eén sessie van Language Level Assessment.
 • Een licentie van 12 maanden voor Examencoach Engels.

Alles wat je moet weten

   

  Engels Verkort
  Leerwerkboek

  Engels Verkort Leerwerkboek

  Met Engels Verkort kunnen studenten doelgericht Engels leren op hun eigen niveau: A1, A2, B1 of B2. Engels Verkort is praktisch en flexibel inzetbaar. Zie je bijvoorbeeld dat studenten op bepaalde onderdelen een hoger niveau aankunnen, of dat ze juist nog wat extra oefening nodig hebben? Dan kunnen ze wisselen van niveau. Zo kun je per student en per niveau gemakkelijk een passende leerroute maken die je studenten zelfstandig kunnen doorlopen. Op deze manier bereidt Engels Verkort ze op de best mogelijke manier voor op het centraal examen Engels en/of de instellingsexamens Engels.

  Generiek Engels via beroepsgerichte opdrachten

  In het leerwerkboek en online oefenen je studenten met vijf taalvaardigheden: kijken en luisteren, lezen, spreken, gesprekken voeren en schrijven. Per taalvaardigheid en per niveau oefenen je studenten in korte leertaken met generiek Engels met een beroepsinvalshoek. Elke taak biedt verschillende tips en opdrachten. De onderwerpen en teksten in de taken zijn speciaal toegesneden op beroepsgerichte situaties.

  Aanvullend digitaal lesmateriaal

  Bij verschillende opdrachten in het leerwerkboek wordt verwezen naar ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter. Hier kunnen studenten audio- en videofragmenten vinden, maar ook aanvullende leesopdrachten en oefeningen in woordenschat en grammatica. Bovendien kun je hier toetsen, antwoordformulieren en beoordelingskaarten downloaden, en vind je er een handig grammaticaoverzicht en een digitale lesplanner. Bij het startpakket van Engels Verkort ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot Studiemeter.


  Engels Verkort Online
  Online oefenen en toetsen

  Engels Verkort Online

  In het digitale oefen- en toetsprogramma Engels Verkort Online vind je extra oefeningen in woordenschat en grammatica. Hiermee kunnen je studenten zelfstandig met woorden en grammatica uit het leerwerkboek oefenen. Dat doen ze via Studiemeter. Als docent heb je inzicht in de voortgang en resultaten van je studenten. Engels Verkort Online activeren? Hier lees je hoe.

  First Aid Course of English

  First Aid Course of English

  Willen studenten extra oefenen met de Engelse grammatica? Dan kun je ze het oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE) aanbieden. Hiermee kunnen ze op de niveaus A1, A2, B1 en B2 aanvullende grammatica-oefeningen maken. In hun eigen tempo werken ze aan onderwerpen die ze nog niet helemaal onder de knie hebben. Per onderwerp heeft FACE een efficiënte toetsing.

  Language Level Assessment (LLA)

  Language Level Assessment (LLA)

  Wil je het niveau Engels van je studenten vaststellen? Dat kan met Language Level Assessment (LLA), een methodeonafhankelijke online niveautest, die test op de onderdelen luisteren, lezen, taalstructuur en woordkennis. Niet alleen kun je LLA inzetten als nulmeting, maar ook kun je er de voortgang van je studenten mee toetsen. En het fijne is: de uitslag is na afloop per onderdeel meteen te zien via een overzichtelijke scoretabel. Per onderdeel krijgt de student een score op ERK-niveau. Zo kun je goed inschatten op welk niveau je studenten kunnen instappen in Engels Verkort.

  Examencoach Engels
  Online examentrainer

  Examencoach Engels

  Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Engels vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Engels. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren. Uiteraard op elk niveau: A1, A2, B1 en B2. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het centraal examen: voor de meest volledige voorbereiding.