Engels Vooraf en Vervolg Online

Engels

,

Engels

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

PrO

,

vso

|

entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso

Engels Vooraf en Vervolg Online

EngelsVoorafVervolgOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, praktijkonderwijs, vso
Niveau A1, Onder A1

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Engels Vooraf Online en Engels Vervolg Online zijn de digitale oefen- en toetsprogramma’s bij de methodes Engels Vooraf en Engels Vervolg – A1. Leerlingen en studenten kunnen hiermee bij elk thema uit het leerwerkboek online extra oefenen. Dat doen ze zelfstandig of onder jouw begeleiding.

Er zijn voor Engels Vooraf Online en Engels Vervolg Online twee verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
 6 maanden € 13,00 978-94-63263-559
12 maanden € 19,00 978-94-63263-566

 

Alles wat je moet weten

Engels Vooraf Online en Engels Vervolg Online
Oefenen en toetsen

Engels Vooraf Online en Engels Vervolg Online

Met de oefen- en toetsprogramma’s Engels Vooraf Online en Engels Vervolg Online kunnen je leerlingen of studenten extra werken aan een betere taalvaardigheid in het Engels. Op ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen zij aanvullende opdrachten maken op weg naar en op niveau A1.

Onderdelen oefen- en toetsprogramma

Onderdelen

Bij elk thema uit het leerwerkboek vind je op Studiemeter extra lesmateriaal. De thema’s zijn opgebouwd volgens een vaste structuur:

  • Oefeningen: elk thema bevat meerdere oefeningen. De oefeningen zijn gebaseerd op materiaal uit de hoofdstukken uit het leerwerkboek.
  • Deeltoets: deze toets wordt vrijgegeven nadat je leerling of student de bijbehorende oefeningen voldoende heeft gemaakt. Hiermee kun je zien of je leerling of student de lesstof uit de betreffende oefeningen onder de knie heeft.
  • Oefentoets: met deze toets oefent de leerling of student voor de eindtoets.
  • Eindtoets: deze toets wordt door jou vrijgegeven voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Herkansingseindtoets: als een leerling of student de eindtoets niet haalt, dan mag hij opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Voor elk thema dat de leerling of student met een voldoende afrondt, ontvangt hij een certificaat. De certificaten kun je verzamelen in het taalportfolio.