Kies Vooraf | Leerwerkboek

Burgerschap

,

Burgerschap

,

PrO

,

vso

|

praktijkonderwijs, vso

Kies Vooraf | Leerwerkboek

Kies-Vooraf-leerwerkboek.png

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Burgerschap
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
ISBN 978-94-63265-485
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Kies Vooraf is onze methode burgerschap voor leerlingen in de onderbouw van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. De methode bestaat uit een leerwerkboek, waarmee leerlingen werken aan hun zelfvertrouwen en aan de vaardigheden om als zelfstandig burger deel te nemen aan de maatschappij. Met de uitgebreide PowerPoints en docentenhandleiding kun je als docent je lessen afstemmen op de behoeftes van je leerlingen.

Alles wat je moet weten

Kies Vooraf
Leerwerkboek

Kies Vooraf

Kies Vooraf is een motiverende en laagdrempelige methode burgerschap. Het leerwerkboek heeft een duidelijke en vaste structuur, die houvast biedt aan leerlingen en klassikaal onderwijs faciliteert. Het gebruik van foto’s, strips en filmpjes beperkt de leeslast voor leerlingen. Zo maakt de methode moeilijke onderwerpen begrijpelijk en betekenisvol voor je leerlingen.

Indeling


Het leerwerkboek van Kies Vooraf bestaat uit elf thema’s:

 1. Je mening geven
 2. Je identiteit
 3. Gezond en fit
 4. Wensen en grenzen
 5. Sociale media
 6. Inspraak
 7. Cultuur
 8. Een vrij land
 9. Veilig zijn
 10. Slim met geld
 11. Aan het werk

Bij het opstellen van deze thema’s is rekening gehouden met de bouwstenen voor het funderend onderwijs die het SLO in 2022 heeft opgesteld en met de streefdoelen van het Platform Praktijkonderwijs uit 2017.

Vaste structuur

Elk thema begint met een startles. Hierin maken de leerlingen kennis met het onderwerp van het thema en blikken ze vooruit op de komende lessen. In deze vier of vijf lessen leren de leerlingen meer over het betreffende thema. Hierna volgt een terugkijkles, waarin de belangrijkste lesstof nog eens wordt behandeld. Ieder thema passen de leerlingen de opgedane kennis tot slot toe in een afsluitende keuzeopdracht.

PowerPoints en docentenhandleiding

De kant-en-klare PowerPoints en uitgebreide docentenhandleiding zijn een essentieel onderdeel van Kies Vooraf: ze bieden structuur en houvast voor je lessen. De PowerPoints zijn volledig aanpasbaar, waardoor je als docent je lessen op je eigen manier kunt invullen. Bijvoorbeeld door zelf onderwerpen toe te voegen of werkvormen aan te passen. De docentenhandleiding biedt ondersteuning in de lesvoorbereiding: iedere les is gedetailleerd uitgewerkt, met handige suggesties om de lesstof af te stemmen op het niveau en de behoeftes van je leerlingen.