Language Level Assessment (LLA)

LLA

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau A1, A2, B1, B2, C1, Onder A1
ISBN 978-94-90998-288
Prijs € 2,70 - eenmalig gebruik
Opmerking Te gebruiken binnen 3 jaar na besteldatum

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Het Language Level Assessment (LLA) is een methodeonafhankelijke online test om het niveau Engels van de student of leerling vast te stellen. LLA kan als nulmeting en als voortgangsinstrument worden ingezet. LLA bestaat uit de onderdelen luisteren, lezen, taalstructuur en woordkennis. Direct na afloop staat het resultaat per onderdeel in een overzichtelijke scoretabel.

Adaptieve test

LLA heeft een adaptief karakter. De docent bepaalt het startniveau van de vragen van de test. De student of leerling begint de test op het ingestelde niveau. Afhankelijk van de gegeven antwoorden past de niveautest het niveau van de vragen aan het niveau van de leerling aan. Om de resultaten van de student of leerling niet te laten beïnvloeden door tijdsdruk, geldt er geen tijdslimiet voor de test.

Overzichtelijk resultaat

Na het afronden van de test kan de student of leerling direct een certificaat met zijn uitslag downloaden. Voor docenten is er een rapportagemodule beschikbaar, waarmee de resultaten van een individuele student of  leerling of een gehele klas inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Docenten kunnen rapportages maken voor de gehele opleiding, per locatie, per sector of per opleidingsniveau. De resultaten kunnen ze vervolgens vergelijken met het landelijke gemiddelde of het gemiddelde van een locatie of sector binnen de eigen school.

Differentiatie

LLA leent zich uitstekend om studenten of leerlingen gedifferentieerd naar hun einddoel te begeleiden. Wanneer met behulp van LLA het startniveau van de leerling is vastgesteld, kan de docent het individuele vervolgtraject bepalen. Op basis van de individuele startniveaus van de leerlingen kan hij doelmatig en efficiënt inspelen op verschillen tussen studenten of leerlingen.