RNT MBO | digitale rekenniveautest

RNT MBO | digitale rekenniveautest

RNT-Tablet

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
ISBN 978-94-63264-723
Prijs € 3,85 - eenmalig gebruik

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student vast te stellen. De uitslag van de RNT geeft per rekendomein weer of je studenten rekenvaardig zijn onder of op niveau 2, 3 of 4. De RNT bepaalt dus het niveau van je student bij elk van de vijf rekendomeinen uit de nieuwe rekeneisen: Verhoudingen herkennen en gebruiken, Procenten gebruiken, Grootheden en eenheden, Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld en Omgaan met kwantitatieve informatie, plus de ondersteunende vaardigheden. Hierdoor kan de test perfect als nulmeting worden ingezet.

Adaptieve test

De RNT is een adaptieve test. Op basis van jouw eigen inschatting van het niveau van de student bepaal jij het startniveau. Vervolgens past de RNT het niveau van de vragen aan op basis van de gegeven antwoorden. Hierdoor wordt efficiënt gebruikgemaakt van de tijd. Afhankelijk van het niveau kan de RNT tussen de 45 en 120 minuten duren. De test kan in meerdere keren worden afgenomen.

Overzichtelijk resultaat

Je studenten krijgen direct na afronding van de RNT per domein de uitslag te zien. Als docent kun je overzichten inzien van de resultaten per student en per klas. Ook kun je de resultaten vergelijken met het gemiddelde van jouw locatie, sector of school, of met het landelijke gemiddelde.

Differentiëren

De RNT is een prima startpunt voor gedifferentieerd leren. Op basis van de uitslag van de RNT kun je jouw studenten in niveaugroepen indelen of voor elke student een individueel vervolgtraject uitstippelen.