Schokland | geheel digitaal | startlicentie

Schokland | geheel digitaal | startlicentie

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Burgerschap
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-632-6504-1
Prijs € 39,00
Opmerking Volledig herziene en geactualiseerde versie van Schokland.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Schokland is onze uitgebreide en geheel geactualiseerde online methode burgerschap voor niveau 2, 3 en 4 van het mbo. Hiermee leren studenten de wereld om zich heen te begrijpen en kritisch naar de maatschappij te kijken aan de hand van actuele casussen en uitgebreide theorie.

Een startlicentie voor Schokland is 12 maanden geldig. Na het verlopen van de licentie kun je deze verlengen. De licentie bestaat voor studenten uit:

  • de online methode Schokland voor mbo-niveau 2, 3 en 4;
  • het oefen- en toetsprogramma Schokland Online;
  • de Nieuwsrubriek, een handig online hulpmiddel waarmee je actuele kwesties in je lessen brengt.

Als docent heb je daarnaast gratis toegang tot handige PowerPoints, papieren toetsen en een uitgebreide docentenhandleiding. Ook kun je gebruikmaken van handige tools, zoals een lesplanner, feedbackfunctie en voortgangsmodule.

Alles wat je moet weten

Schokland | geheel digitaal
Online methode

Schokland | geheel digitaal

Schokland is een zeer uitgebreide volledig online mbo-methode burgerschap, die studenten inzicht biedt in verschillende burgerschapsthema’s. De theorie lezen je studenten online in het Schokland Handboek en de opdrachten maken ze in de online werkboeken. Binnen de methode kunnen ze aan de slag met opdrachten op mbo-niveau 2 of mbo-niveau 3-4.

Opbouw en structuur

Schokland start met een inleiding op het vak burgerschap en een uitleg over de kritische denkvaardigheden. Daarna volgt het introductiethema ‘Kern van burgerschap’, waarin de kernbegrippen van het vak aan bod komen. Vervolgens komen de vier dimensies van burgerschap en het onderwerp ‘Wereldburgerschap’ aan bod. Elke dimensie bestaat uit verschillende thema’s, die weer uit verschillende hoofdstukken met opdrachten bestaan.

Theorie-opdrachten en verwerkingsopdrachten

Bij elk thema wisselen theorieblokken en opdrachten elkaar af. Zo passen studenten opgedane kennis direct toe in de opdrachten. Ook trainen studenten hierbij kritische denkvaardigheden.

In de opdrachten wordt de vertaalslag gemaakt van de theorie naar de belevingswereld van de student. Dat gebeurt aan de hand van actuele casussen en afwisselende bronnen zoals infographics, nieuwsartikelen, interactieve afbeeldingen en video’s. Ook gaan studenten regelmatig zelf op zoek naar informatie. 

Portfolio-opdrachten en toetsing

Iedere dimensie sluiten je studenten af met een portfolio-opdracht. Dit doen ze zelfstandig of met een klasgenoot. In elke dimensie kunnen ze een keuze maken uit verschillende opdrachten. De portfolio-opdrachten zijn afwisselend en uitdagend. Je studenten maken bijvoorbeeld een campagnefilmpje, stellen een ondernemingsplan op of schrijven een toespraak voor de dodenherdenking. De opdrachten zijn gekoppeld aan een of meer kritische denkvaardigheden.

Je kunt een thema of dimensie ook afsluiten met een toets. Er zijn papieren thema- en dimensietoetsen beschikbaar. Ook kunnen je studenten per dimensie een online meerkeuzetoets maken.  

De voordelen van de online leeromgeving

Schokland biedt docenten en studenten online hulpmiddelen. Zo vind je in de online leeromgeving veel extra online materiaal. Je kunt er begrippenlijsten downloaden met een handig overzicht van de begrippen die in elk thema aan bod komen. Ook kun je per thema een PowerPointpresentatie downloaden. Hiermee heb je vast een leidraad voor je les. En natuurlijk kun je de presentatie aanpassen zoals jij dat wilt.

In de online omgeving krijgen studenten direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen ze opdrachten aan de hand van voorbeeldantwoorden zelf nakijken. Hierdoor zien ze meteen hoe ze een opdracht hebben gemaakt en of er nog andere antwoorden mogelijk zijn. Dat maakt dat ze actief betrokken zijn bij hun leerproces. In de overzichtelijke docentenomgeving kun jij de voortgang van je studenten realtime volgen, resultaten inzien en feedback geven op hun antwoorden. Zo kun je direct zien met welke burgerschapsonderwerpen en vaardigheden ze moeite hebben en aan welke onderwerpen je tijdens jouw lessen extra aandacht moet besteden. Ook kun je eigen lesmateriaal uploaden en beschikbaar stellen voor je studenten. Zo kun je op jouw manier je lessen indelen.

Schokland Online
Extra oefenen en toetsen

Schokland Online

Willen je studenten nog meer zelfstandig oefenen? Dat kunnen ze in Schokland Online, het online oefen- en toetsprogramma bij de methode. Per thema biedt Schokland Online kennisoefeningen en bronnenoefeningen. Ook is er per dimensie een online meerkeuzetoets beschikbaar.

Meer weten over Schokland Online? Alle informatie vind je hier.

De Nieuwsrubriek
Online hulpmiddel voor actualiteiten in de klas

de Nieuwsrubriek

De Nieuwsrubriek

Een wekelijkse nieuwsquiz en een poll van de week: in De Nieuwsrubriek vind je doorlopend actuele onderwerpen en hulpmiddelen waarmee je je lessen vorm kunt geven. Test de kennis van je klas, lok discussies uit met pittige stellingen en maak moeilijke thema’s bespreekbaar. Van kleine kwesties tot wereldwijde problemen, ieder onderwerp kan aan bod komen.