Schokland | Handboek

Schokland | Handboek

Schokland herzien Handboek

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Burgerschap
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94632-65-140
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Opmerking Volledig herziene en geactualiseerde versie van Schokland.

Bestellen

Wissen

Schokland is onze uitgebreide methode burgerschap voor niveau 2, 3 en 4 van het mbo. De methode helpt studenten de wereld om zich heen te begrijpen en kritisch naar de maatschappij te kijken. De herziene methode bestaat uit een Schokland handboek voor alle mbo-niveaus en aparte werkboeken voor niveau 2 en niveau 3-4. In het handboek vind je de theorie bij de verschillende dimensies van het vak burgerschap. De theorie wordt verduidelijkt met infographics, foto’s en artikelen.

Het herziene Schokland Handboek is ook verkrijgbaar als onderdeel van het combinatiepakket van het Schokland combinatiepakket niveau 2 en het Schokland combinatiepakket niveau 3-4.

Alles wat je moet weten

Schokland 
Handboek

Schokland Handboek

Indeling

Het Schokland Handboek biedt theorie over de vier dimensies van het vak burgerschap en over wereldburgerschap. Ter inleiding begint het Schokland Handboek met het introductiethema Kern van burgerschap, waarin verschillende kernbegrippen van het vak worden uitgelegd. Het Schokland Handboek bestaat dus uit zes delen:

  • Kern van burgerschap
  • Sociaal-maatschappelijke dimensie
  • Politiek-juridische dimensie
  • Economische dimensie
  • Vitaal burgerschap
  • Wereldburgerschap

Elk deel bestaat uit een of meerdere thema’s, die weer zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken. Kern van burgerschap kun je het best als eerst behandelen. Voor de overige delen kun je de volgorde zelf bepalen, evenals de thema's daarbinnen.

Hoofdstukopbouw

Elk hoofdstuk bestaat uit verschillende vaste onderdelen. Zo begint elk hoofdstuk met een leerdoelenoverzicht en eindigt elk hoofdstuk met een begrippenlijst.

Daarnaast vind je in het handboek voorbeeldkaders, waarin een voorbeeld uit de theorie is uitgewerkt. Deze kaders zijn bedoeld om de theorie te verduidelijken. Ook zijn in het handboek verschillende verdiepingskaders opgenomen. Deze kaders zijn bedoeld voor studenten op niveau 4 (en eventueel niveau 3) en gaan dieper op de theorie in. De kaders worden alleen in het Schokland werkboek voor niveau 3-4 bevraagd.