Schokland Werkboek niveau 3-4 – oude versie

Schokland Werkboek niveau 3-4 – oude versie

Schokland34

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Burgerschap
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63261-845
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Opmerking Leverbaar tot april 2025

Bestellen

Wissen

Schokland is onze uitgebreide methode burgerschap voor niveau 2, 3 en 4 van het mbo. De methode helpt studenten de wereld om zich heen te begrijpen en kritisch naar de maatschappij te kijken. Dat doen ze aan de hand van actuele casussen en uitgebreide theorie, die wordt aangeboden in het Schokland Handboek. De bijbehorende opdrachten voor niveau 3 en 4 staan in het Schokland Werkboek niveau 3-4. Hierin beantwoorden studenten vragen over de theorie en de onderwerpen uit het handboek en werken ze aan de ontwikkeling van hun kritische denkvaardigheden.

 

Alles wat je moet weten

Schokland 
Werkboek

Schokland Werkboek

Indeling

Het Schokland Werkboek biedt opdrachten bij de vier dimensies van het vak burgerschap en over wereldburgerschap. Daarnaast is er een introductiethema over de kernbegrippen van burgerschap. Het Schokland Werkboek bestaat dus uit zes delen:

  • Kern van burgerschap
  • Sociaal-maatschappelijke dimensie
  • Politiek-juridische dimensie
  • Economische dimensie
  • Vitaal burgerschap
  • Wereldburgerschap

Elk deel bestaat uit een of meerdere thema’s, die weer zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken.

Theorie-opdrachten en verwerkingsopdrachten

Elk hoofdstuk begint met theorie-opdrachten en verwerkingsopdrachten en eindigt met een zelftest en een reflectie op de lesstof. In de theorie-opdrachten beantwoorden studenten vragen over de theorie uit het Schokland Handboek. Deze opdrachten zorgen ervoor dat de lesstof beter blijft hangen. In de verwerkingsopdrachten passen je studenten hun opgedane kennis toe en trainen ze kritische denkvaardigheden. Hiermee worden ze uitgedaagd om verder na te denken over actuele maatschappelijke problemen. Daarnaast zijn er extra verdiepingskaderoefeningen voor studenten die meer uitdaging zoeken.

In de opdrachten wordt de vertaalslag gemaakt van de theorie naar de belevingswereld van de student. Dat gebeurt aan de hand van actuele casussen en afwisselende bronnen zoals infographics, nieuwsartikelen en filmpjes.

Portfolio-opdrachten en toetsing

Om een dimensie af te sluiten kunnen je studenten aan de slag met een portfolio-opdracht. Dit doen ze zelfstandig of met een klasgenoot. Bij elke dimensie is er keuze uit verschillende afwisselende en uitdagende opdrachten. Studenten maken bijvoorbeeld een campagnefilmpje, stellen een ondernemingsplan op of schrijven een toespraak voor de nationale dodenherdenking. De opdrachten zijn gekoppeld aan een of meer kritische denkvaardigheden. Je kunt een thema of dimensie ook afsluiten met een toets. Er zijn papieren thema- en dimensietoetsen beschikbaar. Als je studenten over een licentie voor Schokland Online beschikken, kunnen ze per dimensie ook een online meerkeuzetoets maken.

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Bij de methode Schokland is aanvullend digitaal lesmateriaal beschikbaar. In ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter vind je onder andere een antwoordmodellen, uitlegfilmpjes, PowerPoints en toetsen. Bij het werkboek ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot Studiemeter.