Good Job! Hospitality | geheel digitaal

Good Job! Hospitality | geheel digitaal

GoodJobHospitalityLaptop

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Engels
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63263-740
Prijs € 42,35
Opmerking Docentenlicentie is kosteloos verkrijgbaar.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Good Job! Hospitality is dé beroepsgerichte mbo-methode voor studenten die een hospitality-opleiding volgen. Deze volledig online methode is helemaal afgestemd op de kwalificatiedossiers én geheel gericht op contexten uit de praktijk. Zo leren studenten zich passend uit te drukken in praktijksituaties en bereiden ze zich goed voor op hun toekomstige beroep binnen de hospitalitysector.

Waaruit de geheel digitale methode van Good Job! Hospitality bestaat?

  • Een licentie van 12 maanden voor de online methode Good Job! Hospitality.
  • Een licentie van 12 maanden voor Examencoach Engels.
  • Een licentie van 12 maanden voor First Aid Course of English.

Alles wat je moet weten

Good Job! Hospitality
Online methode

Good Job! Hospitality

Communicatieve vaardigheden zijn de kern in Good Job! Hospitality. De methode schenkt veel aandacht aan de vaardigheden spreken en gesprekken voeren. Aan de hand van praktijkgerichte opdrachten leren je studenten om binnen beroepscontexten te communiceren in het Engels. Dat doen ze op ons digitale methodeplatform.

Lees hieronder meer over de opbouw van de methode.

Cases met praktijkgerichte onderwerpen

De lesstof van Good Job! Hospitality is ingedeeld in Cases. Elke Case is opgebouwd rond een specifiek thema, zoals een hostel of resort. Binnen de Cases wordt telkens een relevant onderwerp binnen de praktijk van de hospitalitysector behandeld. Zo kunnen je studenten meteen een kijkje nemen in de keuken van verschillende bedrijven en leren ze over allerlei onderwerpen die ze in hun werkende toekomst ook tegen kunnen komen.

Taalvaardigheden oefenen in Tasks

Elke Case bestaat uit Tasks, waarin studenten met verschillende taalvaardigheden oefenen. Een Task behandelt de receptieve vaardigheden lezen en luisteren en de productieve vaardigheden spreken, gesprekken voeren en schrijven. Telkens worden beroepssituaties geschetst, bijvoorbeeld door middel van een video of een artikel. Hierbij maken studenten opdrachten.

Customer journey

De Tasks zijn onderdeel van een doorlopend verhaal: de customer journey. Hebben je studenten alle Tasks in een Case afgerond, dan kunnen ze in de Final Task laten zien welke beroepsgerichte taalvaardigheden ze hebben opgedaan en of ze die kunnen toepassen in de praktijk.

Critical Thinking-opdrachten

Niet alleen de taalvaardigheden worden getraind in de Tasks. Op verschillende plekken staan ook Critical Thinking-opdrachten, waarbij je studenten uitgedaagd worden om kritisch na te denken over de beroepspraktijk. Zo kunnen ze een eigen mening vormen over typische dilemma’s en onderwerpen binnen hospitalityberoepen. Tegelijkertijd leren ze ook over communicatieve vaardigheden die nodig zijn binnen die beroepen.

Oefenen met grammatica en woordenschat

Op specifieke plekken in de Tasks oefenen studenten ook met de Engelse grammatica. Die wordt altijd gelinkt aan de betreffende beroepssituaties. Zo wordt de relevantie van de grammatica-opdrachten direct duidelijk voor je studenten. Willen ze extra oefenen? Per Case vind je in een apart gedeelte aanvullende oefeningen voor grammatica en woordenschat. De onderwerpen die in de Tasks vrij bondig aan bod zijn gekomen, worden hier uitgebreid behandeld. Alle grammatica nog eens rustig doorlezen kunnen studenten in de ‘Grammar overview’.

Toetsen

Handig voor docenten: wil je studenten nog wat meer laten oefenen met woordenschat, grammatica of spreekvaardigheden uit een bepaalde Case? Dan kun je terecht op ons vertrouwde oefen- en toetsplatform Studiemeter. Hier staan per Case toetsen klaar, waarmee je test of je studenten de taalvaardigheden machtig zijn. Je studenten kunnen de toetsen maken op papier, maar ook digitaal.

Spraakherkenning

Good Job! Hospitality biedt studenten de mogelijkheid om spreek- en gespreksvaardigheid zelfstandig en laagdrempelig te oefenen. Met de innovatieve spraakherkenningstechniek kunnen ze met behulp van de microfoon woorden en zinnen oefenen. Alle audio in Good Job! Hospitality is overigens ingesproken door native speakers. Studenten oefenen dus op een interactieve manier met een optimaal leerresultaat als uitkomst.

De voordelen van de online leeromgeving

Ons digitale methodeplatform geeft jou en je studenten veel voordelen. Zo krijgen studenten direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen ze zelf antwoorden nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden. Hierdoor kunnen ze meteen zien hoe ze het gedaan hebben en zijn ze actief betrokken bij hun leerproces. Jij houdt hierdoor tijd over voor persoonlijke begeleiding. Via het docentenportaal heb je eenvoudig inzicht in hun voortgang en resultaten. Ook kun je specifieke opdrachten voor je studenten klaarzetten, waardoor je ze gemakkelijk op maat kunt bedienen.

Examencoach Engels
Online examentrainer

Examencoach EngelsExamencoach Engels

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het Centraal Examen Engels vind je in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Engels. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren. Uiteraard op elk niveau: A1, A2, B1 en B2. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo krijgen studenten er evenveel tijd voor als bij het Centraal Examen: voor de meest volledige voorbereiding.

First Aid Course of English (FACE)
Online oefen- en toetsprogramma

FACEFirst Aid Course of English (FACE)

Willen studenten extra oefenen met de Engelse grammatica? Dan kun je ze het oefen- en toetsprogramma First Aid Course of English (FACE) aanbieden. Hiermee kunnen ze op de niveaus A1, A2, B1 en B2 aanvullende grammatica-oefeningen maken. In hun eigen tempo werken ze aan onderwerpen die ze nog niet helemaal onder de knie hebben. Per onderwerp heeft FACE een efficiënte toetsing.

Verlengingslicentie

Verlengingslicentie

Is je licentie voor Good Job! Hospitality in Studiereader verlopen? Dan kun je die verlengen voor 6 óf 12 maanden. Hoe? Je leest het hier.