Startrekenen in English | geheel digitaal

Startrekenen in English | geheel digitaal

Startrekenen_English

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94632-65-690
Prijs € 32,00

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Startrekenen in English is ons Engelstalige rekenprogramma waarin studenten domeingericht kunnen oefenen met alle vaardigheden uit de rekeneisen. In het Engels, natuurlijk. De oefenstof van Startrekenen in English biedt stapsgewijze oefening richting het eindniveau aan. Je studenten gaan aan de slag met oefeningen op niveau 4.

Licentieduur Prijs ISBN
12 maanden € 32,00 978-94632-65-089

Alles wat je moet weten

Startrekenen in English

Met Startrekenen in English kunnen studenten die een Engelstalige opleiding volgen rekenvaardigheden oefenen, toepassen en toetsen binnen de vijf rekendomeinen:

  1. recognising and using ratios
  2. using percentages
  3. quantities and units
  4. orientation in the two- and three-dimensional world
  5. dealing with quantitative information.

Startrekenen in English bevat opdrachten die qua rekenvaardigheid en context aansluiten bij de nieuwe rekeneisen.

Indeling

De vertrouwde indeling van Startrekenen MBO Online vind je ook terug in Startrekenen in English. Per domein wordt de student naar het einddoel geleid: de beheersing van een domein op het gewenste niveau. Deze onderdelen komen op elk niveau terug:

  1. Instaptoets waarmee de student nagaat in hoeverre hij de vaardigheden uit het domein al beheerst.
  2. Oefeningen per onderwerp op niveau 4.
  3. Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt.
  4. Eindtoets per domein, die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen. Er is een herkansingseindtoets beschikbaar voor studenten die geen voldoende voor de eindtoets hebben gehaald.