Startrekenen MBO Online

StartrekenenMboNieuw

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
Prijs 12 maanden - € 21,50, 6 maanden - € 13,50
Opmerking Startrekenen MBO Online is ontwikkeling. Meer weten? Vraag een proeflicentie aan via voorlichting@uitgeverij-deviant.nl

Bestellen

Startrekenen MBO Online is het vernieuwde programma rekenvaardigheid, geheel ingericht volgens de nieuwe rekeneisen voor het mbo. Op ons vertrouwde oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen studenten domeingericht oefenen op elk niveau: 2, 3 én 4. Vanaf schooljaar 2022-2023 zijn er twee licenties voor Startrekenen MBO Online beschikbaar,  namelijk voor 6 maanden en voor 12 maanden.

Startrekenen MBO Online bevat uitsluitend oefen- en toetsmateriaal. Voor de volledige leerlijn met uitgebreide uitleg kun je terecht bij onze nieuwe methode Startrekenen MBO Startpakket, waar Startrekenen MBO Online onderdeel van is.

   

  Alles wat je moet weten


  Startrekenen MBO Online
  Van oefenen tot toetsen

  Startrekenen MBO Online

  Met Startrekenen MBO Online kunnen je studenten rekenvaardigheden oefenen, toepassen en toetsen binnen de vijf rekendomeinen: Grootheden en eenheden, Oriëntatie in de twee- en driedimensionale wereld, Verhoudingen herkennen en gebruiken, Procenten gebruiken en Omgaan met kwantitatieve informatie. Daarnaast kunnen studenten in een extra gedeelte van Startrekenen MBO Online oefenen met ondersteunende rekenvaardigheden.

  Startrekenen MBO Online bevat nieuwe opdrachten die qua rekenvaardigheid en context aansluiten bij de nieuwe rekeneisen. Daarnaast zijn de beste opdrachten uit het vertrouwde Startrekenen Online bewaard gebleven. Verouderde opdrachten zijn vervangen door opdrachten met actuele contexten.

  Lees hieronder meer over de opbouw van het oefen- en toetsprogramma:

  Indeling


  De vertrouwde indeling van Startrekenen Online vind je ook terug in Startrekenen MBO Online. Per domein wordt de student in vijf stappen naar het einddoel geleid: de beheersing van een domein op het gewenste niveau. Deze vijf onderdelen komen op elk niveau terug:

  1. Instaptoets waarmee de student nagaat in hoeverre hij de vaardigheden uit het domein al beheerst.
  2. Oefeningen per onderwerp. Er zijn aparte oefeningen voor niveau 2, 3 en 4.
  3. Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt.
  4. Oefeneindtoets per domein, waarmee de student na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets.
  5. Eindtoets per domein, die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen. Er is een herkansingseindtoets beschikbaar voor studenten die geen voldoende voor de eindtoets hebben gehaald.

  Uitgebreide pool aan vragen

  Voor iedere toets en oefenreeks is een uitgebreide pool aan vragen beschikbaar. De vragen in een toets of oefening worden willekeurig geselecteerd. Hierdoor kan een student een oefening meerdere keren maken zonder dezelfde vragen te krijgen.

   

  Differentiëren
  Voortgangsmodule

  Differentiëren in Startrekenen MBO Online

  In de uitgebreide voortgangsmodule kun je de voortgang en resultaten van je studenten volgen, waardoor je snel kunt zien of ze nog extra uitleg en oefening nodig hebben. Een licentie voor Startrekenen MBO Online geeft studenten toegang tot de niveaus 2, 3 én 4. Hierdoor kun je binnen één programma makkelijk differentiëren: zowel de studenten die extra moeten oefenen als studenten die uitgedaagd willen worden kunnen in hetzelfde programma aan de slag.