Startrekenen Vervolg | Leerwerkboek deel A

Startrekenen Vervolg | Leerwerkboek deel A

StartrekenenVervolgA

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Niveau Onder 1F
ISBN 978-94-63262-941
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Startrekenen Vervolg is onze rekenmethode voor leerlingen die Startrekenen Vooraf hebben afgerond, maar nog niet toe zijn aan niveau 1F. De methode is gericht op leerlingen in het praktijkonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, en op leerlingen of studenten met een ernstige rekenachterstand in het voortgezet onderwijs, entreeopleidingen en het mbo. Met Startrekenen Vervolg kunnen ze nog extra oefenen op weg naar 1F-niveau.

Startrekenen Vervolg bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B). Op deze pagina kun je het Startrekenen Vervolg leerwerkboek deel A bestellen.

 

Alles wat je moet weten

Startrekenen Vervolg
Leerwerkboek

Startrekenen Vervolg

Met Startrekenen Vooraf oefenen je leerlingen of studenten op een toegankelijke manier met de basisvaardigheden rekenen. De rekenvaardigheden uit het domein Getallen staan centraal, maar ook procenten, meten en geld komen veel aan bod. De leerwerkboeken hebben een overzichtelijke structuur, met uitgebreide voorbeeldopgaven en opdrachten met spelelementen. Aan de hand van concrete situaties wordt rekenen bovendien extra nuttig en kunnen ze de lesstof direct toepassen in het dagelijks leven.

Indeling

Het Startrekenen Vervolg leerwerkboek deel A is opgebouwd uit zeven hoofdstukken:

  1. Getallen
  2. Optellen
  3. Aftrekken
  4. Vermenigvuldigen
  5. Delen
  6. Geld
  7. Kommagetallen

Hoofdstukopbouw

De hoofdstukken bestaan uit uitlegblokjes met daarna een aantal opdrachten. In de uitlegblokjes vind je zeer beknopte uitleg van de theorie en een uitgewerkte voorbeeldopdracht. In de opdrachten hierna passen de leerlingen of studenten de theorie zelf toe. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met enkele puzzels, waarin de lesstof uit het hoofdstuk is verwerkt. Hiermee ontdekken de leerlingen spelenderwijs of ze de behandelde vaardigheden beheersen.

Aanvullend digitaal materiaal

Bij Startrekenen Vervolg is aanvullend digitaal materiaal beschikbaar. Als docent kun je via Studiemeter onder andere hoofdstuk- en domeintoetsen, antwoordformulieren en beoordelingskaarten downloaden. Ook vind je er een handig overzicht van de leerdoelen. Bij het leerwerkboek van Startrekenen Vervolg ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot het aanvullende lesmateriaal in Studiemeter.

Startrekenen Vervolg Online
Online oefenen en toetsen

Startrekenen Vervolg Online

Met het digitale oefen- en toetsprogramma Startrekenen Vervolg Online kunnen leerlingen of studenten extra oefenen met alle rekenvaardigheden die in de methode Startrekenen Vooraf aan bod komen. Dat doen ze op ons vertrouwde oefen- en toetsplatform Studiemeter. Startrekenen Vervolg Online brengt de leerling of student in vijf stappen naar het einddoel: de beheersing van de rekenvaardigheden op het gewenste niveau. Een licentie voor Startrekenen Vervolg Online is apart te bestellen. Meer informatie vind je hier.