Starttaal Compact 3F | combinatiepakket

Starttaal Compact 3F | combinatiepakket

CombiStarttaalCompact2BK+Tab

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep bbl, mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63263-436
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar  
Opmerking Leverbaar tot 1 april 2025.

Bestellen

Wissen

Starttaal Compact 3F is onze compacte mbo-methode Nederlands voor niveau 3F. In Starttaal Compact werken studenten versneld en zelfstandig toe naar hun examen. Starttaal Compact 3F is geschikt voor BOL-opleidingen, BBL-opleidingen en verkorte trajecten.

Waaruit het combinatiepakket van Starttaal Compact 3F bestaat?

  • Het Starttaal Compact Werkboek 3F.
  • Het Starttaal Compact Handboek.
  • Een licentie van 12 maanden voor het oefen- en toetsprogramma Starttaal Compact Online.
  • Examencoach Nederlands.
  • Eén sessie van de Taalniveautest (TNT).

Alles wat je moet weten

Starttaal Compact 3F
De volledige lesmethode

Starttaal Compact in Studiereader

Starttaal Compact 3F

Met Starttaal Compact 3F kunnen studenten doelgericht en zelfstandig werken aan alle taalvaardigheden Nederlands. Zo bereiden ze zich op een efficiënte manier en per taalvaardigheid voor op het centraal examen en de instellingsexamens. Doordat je studenten vooral zelfstandig aan de slag zijn, heb je als docent de tijd en ruimte om je tijdens de lessen vooral te richten op individuele begeleiding en maatwerk. De lesstof van Starttaal Compact 3F loopt op in niveau en bestaat uit losstaande taken per taalvaardigheid. Hierdoor kun jij samen met jouw student een persoonlijke leerroute bepalen, bijvoorbeeld door bepaalde onderdelen over te slaan, zodat de student versneld kan bewijzen een bepaalde taalvaardigheid te beheersen.

Indeling

Alle taalvaardigheden komen aan bod in het Starttaal Compact Werkboek. In Deel 1 ‘Centraal Examen’ oefenen studenten met lezen en luisteren. In Deel 2 ‘Instellingsexamens’ gaan ze aan de slag met schrijven, spreken en gesprekken voeren én taalverzorging. Elke taalvaardigheid bestaat uit de onderdelen ‘opbouwopdrachten’ en ‘examenvoorbereiding’, die oplopen in niveau. Naast deze onderdelen vind je in het werkboek per vaardigheid twee oefenexamens.

Taakopbouw

Elke taak begint met een oriëntatieopdracht, waarin de studenten voorkennis over het onderwerp van de taak ophalen. In de volgende opdracht bekijken ze hun leerdoelen: studenten geven aan in welke mate ze denken al over bepaalde vaardigheden te beschikken. Geven ze aan de genoemde leerdoelen al te beheersen? Dan wordt er per leerdoel de bijbehorende opdracht ‘weggespeeld’. Die hoeven ze dus niet te maken. Als docent kun je deze oefening natuurlijk alsnog toewijzen aan de student, mocht je dat nodig vinden. De rest van de taak bestaat uit verplichte opdrachten, een eindopdracht en een reflectie op de taak.

Starttaal Compact Handboek

In het Starttaal Compact Handboek vinden studenten de theorie die ze nodig hebben om de opdrachten in het werkboek te maken. Vanuit het werkboek wordt verwezen naar de theorie in het handboek. Naast toelichtingen op alle basisbegrippen biedt het handboek ook verduidelijkende voorbeelden en handige stappenplannen voor elke taalvaardigheid. Achter in het boek staan overzichten met vaste voorzetsels en lastige werkwoorden. Ook vind je in het Starttaal Compact Handboek een apart gedeelte gericht op examenvoorbereiding. Hiermee kunnen studenten zich optimaal voorbereiden op het examen.

Aanvullend digitaal materiaal
Online oefenen en toetsen

 

Aanvullend  digitaal  materiaal

Starttaal Compact Online

Extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging vind je in Starttaal Compact Online. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op alle niveaus: onder 1F, 1F, 2F, 3F en 4F. Bij het startpakket ontvang je een licentie van 12 maanden. Na deze periode kun je de licentie verlengen met 6 of 12 maanden.

Examencoach Nederlands

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands kun je vinden in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Nederlands. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren op niveau 2F en 3F. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen: voor de meest volledige voorbereiding.

Taalniveautest Nederlands
Methodeonafhankelijke online test

Taalniveautest  Nederlands

De Taalniveautest Nederlands (TNT) is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een student vast te stellen. Niet alleen kun je deze TNT inzetten als nulmeting, ook kun je er de voortgang van je studenten mee testen. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. En het fijne is: de uitslag is na afloop per vaardigheid meteen te zien via een overzichtelijke scoretabel.