Starttaal Compact | geheel digitaal

Starttaal Compact | geheel digitaal

LaptopStarttaalCompact-1024×1024

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep bbl, mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-63265-102
Prijs € 42,90

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Starttaal Compact is onze compacte online mbo-methode Nederlands voor niveau 2F en 3F. Studenten werken online met deze methode versneld en zelfstandig toe naar hun examen. Starttaal Compact is geschikt voor BOL-opleidingen, BBL-opleidingen en verkorte trajecten. Bovendien is de methode perfect in te zetten tijdens afstandsonderwijs.

Voor studenten bestaat de geheel digitale methode Starttaal Compact uit:

  • Een startlicentie van 12 maanden inclusief online theorie.
  • Een licentie van 12 maanden voor het oefen- en toetsprogramma Starttaal Compact Online.
  • Examencoach Nederlands.
  • Eén sessie van de Taalniveautest.

Als docent kun je de digitale onderdelen uit de geheel digitale methode zelf toevoegen aan je docentenaccount. Heb je nog geen docentenaccount? Dan maken we dit voor je aan na je bestelling.

Alles wat je moet weten

Starttaal Compact
Online methode

Starttaal Compact

De methode combineert online opdrachten met online uitleg en extra oefenmogelijkheden. Onze online leeromgeving biedt jou en je studenten veel flexibiliteit. De lesstof loopt op in niveau en bestaat uit losstaande taken per taalvaardigheid. Hierdoor kunnen studenten in samenspraak met jou bepaalde onderdelen overslaan als ze een hoger niveau aankunnen, of juist een stapje terug doen als ze nog wat extra oefening nodig hebben.

Indeling


Met Starttaal Compact bereiden je studenten zich per taalvaardigheid voor op het centraal examen en op de instellingsexamens. Alle taalvaardigheden komen aan bod: lezen, luisteren, schrijven, spreken en gesprekken voeren én taalverzorging. Elke vaardigheid bestaat uit de onderdelen ‘opbouwopdrachten’ en ‘examenvoorbereiding’, die oplopen in niveau. Beide onderdelen bestaan uit een aantal taken, die weer zijn onderverdeeld in opdrachten. Naast deze onderdelen biedt Starttaal Compact per vaardigheid twee oefenexamens aan.

Taakopbouw

Elke taak begint met een oriëntatieopdracht, waarin de studenten voorkennis over het thema van de taak ophalen. In de volgende opdracht bekijken ze hun leerdoelen: studenten geven aan in welke mate ze denken al over bepaalde vaardigheden te beschikken. Geven ze aan dat de genoemde leerdoelen al beheersen? Dan wordt er per leerdoel de bijbehorende opdracht ‘weggespeeld’. Die hoeven ze dus niet te maken. Als docent kun je deze oefening natuurlijk alsnog toevoegen aan de takenlijst van de student, mocht je dat nodig vinden. De rest van de taak bestaat uit verplichte opdrachten, een reflectie op de taak en een eindopdracht.

Online theorie

Met de online theorie kunnen studenten de opdrachten in de online methode te maken. Naast toelichtingen op alle basisbegrippen biedt de online theorie ook verduidelijkende voorbeelden en handige stappenplannen voor elke taalvaardigheid. Studenten vinden er overzichten met vaste voorzetsels en lastige werkwoorden en er is een gedeelte voor examenvoorbereiding.

De voordelen van onze online leeromgeving

Onze online leeromgeving geeft jou en je studenten veel voordelen. Zo krijgen studenten direct feedback op gegeven antwoorden of kunnen ze zelf antwoorden nakijken aan de hand van voorbeeldantwoorden. Hierdoor kunnen ze meteen zien hoe ze het gedaan hebben en zijn ze actief betrokken bij hun leerproces. Jij houdt hierdoor tijd over voor persoonlijke begeleiding. Via het docentenportaal heb je eenvoudig inzicht in hun voortgang en resultaten. Ook kun je specifieke opdrachten voor je studenten klaarzetten, waardoor je ze gemakkelijk op maat kunt bedienen.

Aanvullend digitaal lesmateriaal
Online oefenen en toetsen

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Starttaal Compact Online

Extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid, werkwoordspelling en algemene spelling vind je in Starttaal Compact Online. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op alle niveaus: onder 1F-niveau en op niveau 1F, 2F, 3F en 4F.

Examencoach Nederlands

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands kun je vinden in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Nederlands. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren op 2F- en 3F-niveau. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen: voor de meest volledige voorbereiding.

Taalniveautest Nederlands

De Taalniveautest (TNT) Nederlands is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een leerling of student vast te stellen. Niet alleen kun je deze TNT inzetten als nulmeting, ook kun je er de voortgang van je studenten mee testen. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. En het fijne is: de uitslag is na afloop per vaardigheid meteen te zien via een overzichtelijke scoretabel.

 

Gevalideerde instellingsexamens
Nederlands mbo

Instellingsexamens Nederlands mbo

In 2019 heeft de Stichting Examenkamer Uitgeverij Deviant benoemd tot gecertificeerd aanbieder van instellingsexamens. Hiermee zijn al onze instellingsexamens Nederlands voor het mbo gevalideerd. En daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we jou instellingsexamens kunnen aanbieden die niet alleen van hoge kwaliteit, maar ook officieel geldig zijn voor mbo-diploma’s. Bij onze mbo-methodes ontvang je kosteloos de instellingsexamens. Vraag ernaar via [email protected]

Verlengingslicentie

Verlengingslicentie

Is je licentie voor Starttaal Compact verlopen? Dan kun je die verlengen voor 6 óf 12 maanden. Hoe? Je leest het hier.