Starttaal Entree | combinatiepakket

mbo

,

Nederlands

,

Nederlands

,

PrO

,

Starttaal Entree

|

entreeopleidingen, praktijkonderwijs

Starttaal Entree | combinatiepakket

CombiStartaalEntree

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, praktijkonderwijs
Niveau 1F, 2F
ISBN 978-94-63263-979
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Starttaal Entree is een nieuwe methode Nederlands speciaal bedoeld voor studenten of leerlingen in een entreeopleiding. In Starttaal Entree kunnen ze vrij zelfstandig werken aan de taalvaardigheden Nederlands. De methode stoomt ze klaar voor een vervolgopleiding en brengt hen binnen één studiejaar van niveau 1F naar niveau 2F.

Voor studenten bestaat het combinatiepakket van Starttaal Entree uit:

  • Het Starttaal Entree leerwerkboek.
  • Een licentie van 12 maanden voor het oefen- en toetsprogramma Starttaal Entree Online.
  • Examencoach Nederlands.
  • Eén sessie van de Taalniveautest.

Als docent krijg je bij een bestelling het aanvullende werkboek opgestuurd. De digitale onderdelen uit het combinatiepakket kun je zelf toevoegen aan je docentenaccount. Heb je nog geen docentenaccount? Dan maken we dit voor je aan na je bestelling.

Alles wat je moet weten

Starttaal Entree
Leerwerkboek

Starttaal Entree leerwerkboek

De lesstof in het Starttaal Entree leerwerkboek bouwt in één studiejaar op van niveau 1F naar 2F. Aan de hand van betekenisvolle opdrachten werken je studenten of leerlingen aan alle taalvaardigheden die onmisbaar zijn in het dagelijks en werkende leven. De takenstructuur is overzichtelijk, de lesstof toegankelijk.

Indeling

Starttaal Entree is ingedeeld in thema’s die dicht bij de belevingswereld van de studenten en leerlingen staan. Elk thema begint met een starttaak, waarin je studenten of leerlingen zich oriënteren op het thema en bedenken welke taalvaardigheden ze makkelijk en moeilijk lijken. Daarna maken ze vier relevante en aansprekende taaltaken. Hiermee werken ze stapsgewijs toe naar een eindopdracht voor het taalportfolio, waarmee ze kunnen aantonen wat ze hebben geleerd.

Starttaal Entree Online
Online oefenen

Starttaal Entree Online

Extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid, werkwoordspelling en algemene spelling vind je in Starttaal Entree Online. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten.

Examencoach Nederlands

Examencoach Nederlands

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands kun je vinden in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Nederlands. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen: voor de meest volledige voorbereiding.

Bij het Starttaal Entree startpakket ontvang je een licentie voor 12 maanden voor de Examencoach Nederlands.

Taalniveautest Nederlands (TNT)

De Taalniveautest

De Taalniveautest (TNT) Nederlands is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een leerling of student vast te stellen. Niet alleen kun je deze TNT inzetten als nulmeting, ook kun je er de voortgang van je studenten mee testen. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. En het fijne is: de uitslag is na afloop per vaardigheid meteen te zien via een overzichtelijke scoretabel.