Starttaal Vervolg | Leerwerkboeken deel A+B

Nederlands

,

Nederlands

,

PrO

,

Starttaal / VIA Vervolg

,

Starttaal / VIA Vervolg

,

vso

|

entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vso

Starttaal Vervolg | Leerwerkboeken deel A+B

Startaal Vervolg_deel AB 3D

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F
ISBN deel A+B 978-94-63265-331
Prijs € 39,60
Opmerking Binnenkort te bestellen op deze pagina., Verschijnt voorjaar 2025.

Bestellen

Starttaal Vervolg is onze vernieuwde methode Nederlands voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In deze opvolger van de methode VIA Vervolg werken je leerlingen in kleine stappen aan taalvaardigheden naar niveau 1F, en soms zelfs een stapje hoger. De methode is geschikt voor iedere leerling die klaar is voor de stap naar niveau 1F. Wanneer leerlingen Starttaal Vooraf succesvol hebben doorlopen, is Starttaal Vervolg de perfecte vervolgstap.

Starttaal Vervolg bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B).

Alles wat je moet weten

Starttaal Vervolg
Leerwerkboeken

In Starttaal Vervolg oefenen je leerlingen in kleine stappen aan de hand van betekenisvolle opdrachten met taalvaardigheden naar niveau 1F. Er is onder andere aandacht voor het activeren van voorkennis, herhaling van lesstof. Ook worden er vaste momenten geboden om tussentijds begrip te testen en om te bepalen welke leerdoelen je leerlingen beheersen. Door deze tussentijdse opdrachten in de leerwerkboeken te maken, bouwen je leerlingen een portfolio op.

Indeling

De Starttaal Vervolg leerwerkboeken deel A en deel B bestaan in totaal uit zes thema’s. In deel A vind je de volgende drie thema’s:

Thema 1 | Identiteit
Thema 2 | Thuis
Thema 3 | Onderweg

In deel B komen onderstaande thema’s aan bod:

Thema 4 | Media
Thema 5 | Maatschappij
Thema 6 | Toekomst

Thema-opbouw

Elk thema is op dezelfde manier opgebouwd:

Hoofdstuk 1 | Woordenschat
Hoofdstuk 2 | Lezen
Hoofdstuk 3 | Luisteren, Gesprekken voeren en Spreken
Pitstop 1 | Woordenschat, Lezen, Luisteren, Gesprekken voeren en Spreken
Hoofdstuk 4 | Taalverzorging
Hoofdstuk 5| Schrijven
Pitstop 2 | Taalverzorging en Schrijven
Hoofdstuk 6 | Tussen de regels
Finish!

Met de Start!-opdrachten oriënteren leerlingen zich op het betreffende thema, waarna ze in de drie daaropvolgende hoofdstukken oefenen met woordenschat, lezen, luisteren, gesprekken voeren en spreken.

Tijdens de tussentijdse opdrachten van Pitstop 1 herhalen ze in hoofdlijnen alles wat ze in de eerdere hoofdstukken geleerd hebben. Zo kunnen zij én jij bepalen of ze de stof beheersen. Daarna volgen twee hoofdstukken, waarin leerlingen oefenen met taalverzorging en schrijven. Met het laatste hoofdstuk bieden we in Starttaal Vervolg in elk thema ruimte aan het lezen van rijke teksten, zoals (jeugd)literatuur en songteksten.

In Pitstop 2 gaan de leerlingen weer na of ze alles begrijpen wat ze in de voorgaande hoofdstukken hebben geleerd. In het afsluitende deel Finish! kunnen ze bewijzen dat ze alle vaardigheden uit het thema beheersen.

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Bij de methode Starttaal Vervolg is aanvullend digitaal lesmateriaal beschikbaar. In ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter vind je per thema een antwoordmodel en extra oefeningen. Bovendien is er een docentenhandleiding beschikbaar met aanvullende tips en lessuggesties. Leerlingen kunnen op Studiemeter terecht voor kijk- en luisterfragmenten, waarnaar in sommige opdrachten wordt verwezen.

Starttaal Vervolg Online
Online oefenen en toetsen

In het aanvullende online oefen- en toetsprogramma Starttaal Vervolg Online kunnen leerlingen extra oefenen met de leerstof per hoofdstuk. Door opdrachten te maken spelen de leerlingen per onderdeel deeltoetsen vrij en kunnen zij uiteindelijk een eindtoets maken waarin ze laten zien dat ze de lesstof uit een thema beheersen.

Voor Starttaal Vervolg Online schaf je een extra licentie aan. Starttaal Vervolg Online verschijnt juni 2025.