Taalniveautest Nederlands (TNT)

TNT

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
ISBN 978-94-90998-264
Prijs € 3,85 - eenmalig gebruik
Opmerking Te gebruiken binnen 3 jaar na besteldatum

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

De Taalniveautest Nederlands (TNT) is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een student of leerling vast te stellen. De TNT test de beheersing van de taalvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. De uitslag geeft per vaardigheid het niveau van je studenten of leerlingen weer: onder 1F, 1F, 2F, 3F of 4F. De resultaten zijn direct zichtbaar in een overzichtelijke scoretabel. Hierdoor kun je de test perfect als nulmeting inzetten. Daarnaast kun je de TNT ook gebruiken om de voortgang van je studenten of leerlingen te testen.

Adaptieve test

De TNT is een adaptieve test. Op basis van jouw eigen inschatting van het niveau van de student of leerling bepaal jij het startniveau. Vervolgens past de TNT het niveau van de vragen aan op basis van de gegeven antwoorden. Hierdoor wordt efficiënt gebruikgemaakt van de tijd. Afhankelijk van het niveau kan de TNT tussen de 45 en 90 minuten duren. De test kan in meerdere keren worden afgenomen.

Vooraf-test

Verwacht je dat een leerling onder 1F-niveau zit, dan kun je de Vooraf-test klaarzetten. Het doel van de Vooraf-test is om te bepalen op welke basisvaardigheden een leerling uitvalt. Op die manier kun je zien voor welke onderdelen de leerling extra oefening en begeleiding nodig heeft. De niveautesten zijn dus niet alleen geschikt voor het mbo en vo, maar ook voor het PrO en het vso.

Overzichtelijk resultaat

Je studenten of leerlingen krijgen direct na afronding van de TNT per vaardigheid de uitslag te zien. Ook kunnen ze een certificaat met hun uitslag downloaden. Als docent kun je overzichten inzien van de resultaten per student of leerling en per klas. Ook kun je de resultaten vergelijken met het gemiddelde van jouw locatie, sector of school, of met het landelijke gemiddelde.

Differentiëren

De TNT is een prima startpunt voor gedifferentieerd leren. Op basis van de uitslag van de TNT kun je jouw studenten of leerlingen in niveaugroepen indelen of voor elke student of leerling een persoonlijk vervolgtraject uitstippelen.