Starttaal Vooraf/ VIA Vooraf/ VIA Vervolg Online

Nederlands

,

Nederlands

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

PrO

|

entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso

Starttaal Vooraf/ VIA Vooraf/ VIA Vervolg Online

VIAVoorafVIAVervolgOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F
Prijs 12 maanden - € 15,00, 6 maanden - € 10,00

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Oefen- en toetsprogramma Nederlands

Starttaal Vooraf/ VIA Vooraf/VIA Vervolg Online  is een digitaal oefen- en toetsprogramma Nederlands bij de methodes Starttaal Vooraf, VIA Vooraf en VIA Vervolg. Het programma is geschikt voor leerlingen in het praktijkonderwijs, het vso en entreeopleidingen. Daarnaast kan het worden ingezet bij mbo-leerlingen met een taalachterstand.

Starttaal Vooraf/ VIA Vooraf/ VIA Vervolg Online biedt leerlingen extra oefenmogelijkheden bij de thema’s en onderwerpen uit de twee leerwerkboeken. De leerling werkt in het programma zelfstandig of met begeleiding aan een betere taalvaardigheid Nederlands.

Structuur

In het online oefen en toetsprograma komen alle thema’s uit de leerwerkboeken Starttaal Vooraf, VIA Vooraf en VIA Vervolg aan bod. Elk thema is opgebouwd volgens een vaste structuur:

  • Oefeningen per onderwerp;
  • Deeltoetsen die worden vrijgegeven nadat de bijbehorende oefeningen voldoende zijn gemaakt;
  • Oefeneindtoets per domein, waarmee de leerling na het maken van de deeltoetsen kan oefenen voor de eindtoets;
  • Eindtoets per domein, die door de docent wordt vrijgegeven met datum, begin- en eindtijd. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Als de eindtoets niet wordt gehaald, kan de leerling opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

De leerling ontvangt een certificaat voor elk thema dat met een voldoende wordt afgerond. De certificaten kunnen als bewijsstuk in het taalportfolio worden opgenomen.

 

Beschikbare licenties

Er zijn voor VIA Vooraf/Vervolg Online twee licenties te bestellen: 

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 10,00 978-94-91699-184
12 maanden €15,00 978-94-90013-837