VIA Vooraf/Vervolg Online

Nederlands

,

Nederlands

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

PrO

|

entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso

VIA Vooraf/Vervolg Online

VIAVoorafVIAVervolgOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, Iwoo, mbo, praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

VIA Vooraf/Vervolg Online is het digitale oefen- en toetsprogramma Nederlands onder en op niveau 1F. Het programma is geschikt voor het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en voor entreeopleidingen. Ook kan het worden ingezet voor mbo-studenten met een taalachterstand. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je leerlingen of studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op weg naar niveau 1F en op niveau 1F.

Voor VIA Vooraf/Vervolg Online kun je twee licenties bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
6    maanden € 13,00 978-94-91699-184
12  maanden € 19,00 978-94-90013-837

 

Alles wat je moet weten

VIA Vooraf/Vervolg Online
Online oefenen en toetsen

 VIA Vooraf/Vervolg Online

VIA Vooraf/Vervolg Online biedt leerlingen en studenten extra oefenmogelijkheden bij alle thema’s en onderwerpen uit de leerwerkboeken. Ze werken zelfstandig of onder jouw begeleiding aan een betere taalvaardigheid Nederlands.

Opbouw

Het extra oefen- en toetsmateriaal in VIA Vooraf/Vervolg Online is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Oefeningen: per onderwerp staan er verschillende opdrachten waarmee leerlingen of studenten extra kunnen oefenen.
  • Deeltoetsen: deze toetsen wordt vrijgegeven nadat je leerling of student de bijbehorende oefeningen voldoende heeft gemaakt. Hiermee kun je zien of je leerling of student de lesstof uit de betreffende oefeningen beheerst.
  • Oefentoets per thema: met deze toets oefent je leerling of student voor de eindtoets.
  • Eindtoets per thema: deze toets wordt door de docent vrijgegeven voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Herkansingseindtoets: als een leerling of student de eindtoets niet haalt, dan mag hij opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Voor elk thema dat jouw leerling of student met een voldoende afrondt, kan hij een certificaat downloaden. De certificaten kun je verzamelen in het taalportfolio.