Starttaal Online

StarttaalOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 1F, 2F, 3F, 4F
Opmerking Inclusief Examencoach Nederlands

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Starttaal Online is het digitale oefen- en toetsprogramma Nederlands bij de methodes Starttaal en VIA. In Starttaal Online vind je extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op niveau 1F, 2F, 3F en 4F.

Voor Starttaal Online zijn twee verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
6 maanden € 14,00 978-94-63263-290
12 maanden € 24,00 978-94-63263-450

 

Alles wat je moet weten

Starttaal Online
Online oefenen en toetsen

Starttaal Online

Starttaal Online is de opvolger van ViaStarttaal Online. Met een aangepaste leerlijn voor basale taalverzorging, nieuwe lees- en luisterteksten met aansprekende opdrachten, sluit Starttaal Online nóg beter bij de didactiek van de methode Starttaal. Bovendien krijgen studenten de mogelijkheid om vragen zelf na te kijken aan de hand van voorbeeldantwoorden en om antwoorden te verbeteren via directe feedback.

Opbouw

In Starttaal Online oefent de student zijn lees- en luistervaardigheid aan de hand van honderden lees- en luisterteksten. Via de onderdelen Opbouwopdrachten, Meters maken en Zelftest oefent de student heel gericht voor het centraal examen Nederlands voor lezen en luisteren.

Het extra oefen- en toetsmateriaal voor taalverzorging in Starttaal Online is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Instaptoets: niveaus 1F tot en met 4F beschikken over een instaptoets, waarmee studenten een of meer oefeningen vrij kunnen spelen.
  • Oefeningen: per onderwerp staan er verschillende opdrachten waarmee studenten extra kunnen oefenen.
  • Deeltoetsen: deze toetsen wordt vrijgegeven nadat je student de bijbehorende oefeningen voldoende heeft gemaakt. Hiermee kun je zien of je student de lesstof uit de betreffende oefeningen onder de knie heeft.
  • Oefentoets: met deze toets oefent de student voor de eindtoets.
  • Eindtoets: deze toets wordt door jou vrijgegeven voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Herkansingseindtoets: als een student de eindtoets niet haalt, dan mag hij opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Voor elk thema dat de student met een voldoende afrondt, kan hij een certificaat downloaden. De certificaten kun je verzamelen in het taalportfolio.

Examencoach Nederlands

Bij Starttaal Online ontvang je ook Examencoach Nederlands. In dit online oefen- en toetsprogramma vind je nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren op 2F- en 3F-niveau. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen: voor de meest volledige voorbereiding.