ViaStarttaal Online

mbo

,

Nederlands

,

Oefen- en toetsmateriaal

,

Starttaal

,

VIA mbo

|

entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso

ViaStarttaal Online

VIAStarttaalOnline

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
Niveau 1F, 2F, 3F, 4F, Onder 1F
Opmerking Leverbaar tot 1 april 2025., Inclusief Examencoach Nederlands

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

ViaStarttaal Online is het digitale oefen- en toetsprogramma Nederlands bij de methodes Starttaal en VIA. In ViaStarttaal Online vind je extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten onder en op niveau 1F, 2F, 3F en 4F.

Voor ViaStarttaal Online zijn twee verschillende licenties te bestellen:

Licentieduur Prijs ISBN
 6 maanden € 14,00 978-94-91699-153
12 maanden € 24,00 978-94-90013-196

 

LET OP: ViaStarttaal Online is beschikbaar tot april 2025. Starttaal Online is de opvolger van ViaStarttaal Online. Met een aangepaste leerlijn sluit Starttaal Online nóg beter aan bij de didactiek van de methode Starttaal.

 

Alles wat je moet weten

ViaStarttaal Online
Online oefenen en toetsen

ViaStarttaal Online

ViaStarttaal Online biedt extra opdrachten die effectief bijdragen aan de ontwikkeling van de noodzakelijke basale taalvaardigheid. Leerlingen en studenten werken met het programma op hun eigen niveau aan een betere taalverzorging en lees- en luistervaardigheid.

Opbouw

Het extra oefen- en toetsmateriaal in ViaStarttaal Online is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • Instaptoets: niveaus 1F tot en met 4F beschikken over een instaptoets, waarmee leerlingen of studenten laten zien wat ze beheersen.
  • Oefeningen: per onderwerp staan er verschillende opdrachten waarmee leerlingen of studenten extra kunnen oefenen.
  • Deeltoetsen: deze toetsen wordt vrijgegeven nadat je leerling of student de bijbehorende oefeningen voldoende heeft gemaakt. Hiermee kun je zien of je leerling of student de lesstof uit de betreffende oefeningen beheerst.
  • Oefentoets: met deze toets oefent de leerling of student voor de eindtoets.
  • Eindtoets: deze toets wordt door de docent vrijgegeven voor een bepaalde datum en een bepaald tijdstip. De eindtoets wordt altijd onder toezicht afgenomen.
  • Herkansingseindtoets: als een leerling of student de eindtoets niet haalt, dan mag hij opnieuw oefenen en opgaan voor de herkansingseindtoets.

Voor elk niveau dat de leerling of student met een voldoende afrondt, kan hij een certificaat downloaden. De certificaten kun je verzamelen in het taalportfolio.

Examencoach Nederlands

Bij ViaStarttaal Online ontvang je ook Examencoach Nederlands. In dit online oefen- en toetsprogramma vind je nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands. Hierin maken je leerlingen of studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren op 2F- en 3F-niveau. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen.