Rekenniveautest (RNT)

Rekenniveautest (RNT)

RNT

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep entreeopleidingen, mbo, praktijkonderwijs, vo, vso
ISBN 978-94-90998-271
Prijs €3,25 - eenmalig gebruik

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online niveautest die kan worden ingezet als nulmeting en als voortgangsinstrument. De RNT test het rekenniveau van jouw student of leerling in elk van de vier rekendomeinen. De uitslag geeft weer of jouw student of leerling de vaardigheden geheel of gedeeltelijk beheerst op 1F-, 2F- of 3F-niveau.

Adaptieve test

De RNT is een adaptieve test. Jij bepaalt het startniveau op basis van je eigen inschatting van het niveau van jouw student of leerling. De test past vervolgens het niveau van de vragen aan op basis van de gegeven antwoorden. Hierdoor wordt efficiënt gebruikgemaakt van de tijd. Afhankelijk van het niveau kan de RNT tussen de 45 en 120 minuten duren. De test kan in meerdere zittingen worden afgenomen.

Vooraf-test

Voor studenten of leerlingen die moeite hebben met het 1F-niveau is er de Vooraf-test. Deze test geeft inzicht in het niveau van jouw student of leerling per basisvaardigheid uit het domein Getallen, zodat je snel weet waarbij jouw student of leerling extra ondersteuning nodig heeft. De RNT schakelt automatisch over naar de Vooraf-test als jouw student of leerling in het domein Getallen onder 1F-niveau scoort. Je kunt de test ook vooraf zelf klaarzetten als je inschat dat jouw student of leerling nog niet toe is aan het 1F-niveau.

Overzichtelijk resultaat

Jouw student of leerling krijgt direct na afronding van de RNT de uitslag per domein te zien. Als docent kun je overzichten inzien van de resultaten per student of leerling en per klas. Ook kun je de resultaten vergelijken met het gemiddelde van jouw locatie, sector of school, of met het landelijke gemiddelde.

Differentiatie

De RNT is een prima startpunt voor gedifferentieerd leren. Op basis van de uitslag van de RNT kun je jouw studenten of leerlingen in niveaugroepen indelen of voor elke leerling een individueel vervolgtraject uitstippelen.