Startrekenen MBO in Studiereader – exclusief werkboek | Nieuwe rekeneisen

Startrekenen MBO in Studiereader – exclusief werkboek | Nieuwe rekeneisen

LaptopSRmbo

Productinformatie

Vak Rekenen
Doelgroep mbo
Niveau mbo-niveau 2, mbo-niveau 3, mbo-niveau 4
ISBN 978-94-63264-662
Prijs € 43,00

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Startrekenen MBO is onze geheel nieuwe mbo-methode rekenen. Deze methode is volledig in lijn met de nieuwe rekeneisen voor het mbo. Startrekenen MBO is geschikt voor mbo niveau 2, 3 en 4. Via een thematische aanpak kunnen je studenten betekenisvol en functioneel leren rekenen.

Waaruit het startpakket van Startrekenen MBO bestaat?

  • Een licentie van 12 maanden voor de online methode Startrekenen MBO in Studiereader voor mbo-niveau 2, 3 en 4.
  • Een licentie van 12 maanden voor het online oefen- en toetsprogramma Startrekenen MBO Online.
  • Eén sessie van de Rekenniveautest.

Alles wat je moet weten

Startrekenen MBO in Studiereader
Online methode

Startrekenen MBO in Studiereader

Startrekenen MBO is een voornamelijk digitale methode. Studenten maken de opdrachten in Studiereader, ons digitale methodeplatform. In het bijbehorende oefen- en toetsprogramma Startrekenen MBO Online kunnen ze aanvullende opdrachten maken. Extra oefenen met ondersteunende vaardigheden kunnen studenten in het Startrekenen MBO Werkboek. Daarnaast verrijkt het werkboek de leerlijn met bijvoorbeeld exit tickets en rijke rekenvragen.

Indeling


Startrekenen MBO heeft een specifieke thematische leerlijn voor zowel niveau 2, 3 als 4. Hierdoor nemen de relevantie en betekenis van het vak toe. Startrekenen MBO is ingedeeld in drie aansprekende thema’s:

  1. Thema Wonen
  2. Thema Studie & Werk
  3. Thema Vrije Tijd

Binnen elk thema oefenen studenten met rekenvaardigheden uit de vijf vernieuwde rekendomeinen door ze op te bouwen, te combineren en te herhalen. De onderwerpen uit het thema vervoer worden geïntegreerd in de thema's Studie & Werk en Vrije tijd aangeboden.

Thema-opbouw

Ieder thema is opgebouwd uit verschillende taken. Elke taak behandelt een betekenisvol deelonderwerp binnen het overkoepelende thema. Studenten beginnen met een starttaak. Hierin oriënteren ze zich op en activeren ze voorkennis over het betreffende thema. Na de starttaak maken je studenten functionele en praktijkgerichte opdrachten. Hiermee worden de rekenvaardigheden eerst opgebouwd en daarna gecombineerd en herhaald. Het thema eindigt met een slottaak, waarin je studenten het thema afsluiten door met de geleerde rekenvaardigheden een situatie uit het dagelijks leven aan te pakken. Zo maken studenten in de slottaak van het thema Wonen een plan voor het opknappen van hun kamer, het opnieuw inrichten van een kamer of het kiezen van een appartement.

Gevarieerde opdrachten

Er zit veel variatie in de opdrachten, die vaak inspelen op de belevingswereld van de studenten. Er worden diversie situaties uit het dagelijks leven in de opdrachten verwerkt. De meeste opdrachten maken studenten zelfstandig, maar sommige worden ook klassikaal of in samenwerking met een klasgenoot behandeld. Nieuwe rekenvaardigheden worden stapsgewijs geïntroduceerd in opdrachten, waarin delen van de berekening al zijn ingevuld. In andere opdrachten kunnen studenten minigames spelen of onderdelen verslepen. Bij het maken van berekeningen kunnen studenten gebruikmaken van handige hulpmiddelen. Startrekenen MBO focust zich op de rekenaanpak van studenten. Niet de uitkomst, maar de berekening staat centraal in het leerproces van studenten.

Theorie

Binnen de opdrachten kunnen je studenten de bijbehorende theorie oproepen. Deze beknopte uitleg wordt vergezeld van heldere voorbeelden. Uitlegvideo’s en widgets maken de theorie extra duidelijk en levendig en zorgen ervoor dat studenten de informatie beter begrijpen. In het aparte gedeelte ‘Theorie’ staat alle theorie ook nog eens gebundeld en ingedeeld per rekendomein.

 

De voordelen van Studiereader

Als docent heb je via Studiereader altijd zicht op de voortgang en resultaten van je studenten. Zo kun je direct zien waarmee ze hulp kunnen gebruiken. Met de online lesplanner kun je per student een planning maken, waardoor iedere student de aandacht krijgt die hij verdient. Bovendien kun je online feedback geven. Studiereader geeft studenten zelf de mogelijkheid om hun fouten te verbeteren op basis van tips. Ook krijgen ze bij alle opdrachten voorbeeldberekeningen te zien.

Startrekenen MBO Online
Online oefenen en toetsen

Startrekenen MBO OnlineOefenen en toetsen in Startrekenen MBO Online

Bij de methode Startrekenen MBO in Studiereader zit veel nieuw online oefen- en toetsmateriaal dat volledig voldoet aan de nieuwe rekeneisen. Studenten kunnen in Studiemeter, ons vertrouwde oefen- en toetsplatform, bij elke taak van Startrekenen MBO aanvullende opdrachten maken. Daarnaast kunnen ze in Startrekenen MBO Online domeingericht oefenen op elk niveau: 2, 3 en 4, en oefenen met ondersteunende rekenvaardigheden.

Het lesmateriaal is standaard inbegrepen in het startpakket van Startrekenen MBO, maar je kunt Startrekenen MBO Online ook los aanschaffen.

Meer weten over Startrekenen MBO Online als los product?
Klik hier.

Rekenniveautest
Methodeonafhankelijke online test

Rekenniveautest

Rekenniveautest

De Rekenniveautest (RNT) is een methodeonafhankelijke online test om het rekenniveau van de student vast te stellen. De uitslag van de RNT geeft per rekendomein weer of je studenten rekenvaardig zijn onder of op niveau 2, 3 of 4. De RNT kan als nulmeting worden ingezet.