Starttaal Vooraf – Op weg naar 1F | Leerwerkboeken + taalportfolio deel A+B

Starttaal Vooraf – Op weg naar 1F | Leerwerkboeken + taalportfolio deel A+B

CombiStarttaalVooraf

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Doelgroep praktijkonderwijs, vso
Niveau 1F, Onder 1F
ISBN 978-94-63263-924
Particulier Bestel dit product bij libris.nl

Bestellen

Wissen

Starttaal Vooraf – Op weg naar 1F is onze vernieuwde methode Nederlands voor het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. In deze opvolger van de methode VIA Vooraf werken je leerlingen in kleine stappen aan taalvaardigheden op het niveau voorafgaand aan 1F. Starttaal Vooraf bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B) en een bijbehorend taalportfolio. Op deze pagina kun je beide delen van het Starttaal Vooraf leerwerkboek inclusief taalportfolio bestellen.

Alles wat je moet weten

Starttaal Vooraf 
Leerwerkboeken

Starttaal Vooraf - Op weg naar 1F

In Starttaal Vooraf oefenen je leerlingen in kleine stappen aan de hand van betekenisvolle opdrachten met taalvaardigheden op het niveau voorafgaand aan 1F. Er is onder andere aandacht voor het activeren van voorkennis, herhaling van lesstof en het extra oefenen met moeilijke onderdelen. Ook worden er vaste momenten geboden om tussentijds begrip te testen en om te bepalen welke leerdoelen je leerlingen beheersen.

Indeling

De Starttaal Vooraf leerwerkboeken deel A en deel B bestaan in totaal uit acht thema’s. In deel A vind je de vier thema’s Familie & vrienden, Gezondheid, Natuur en Wonen. De thema’s Vervoer, Hobby’s, Geld en Werk komen in deel B aan bod. Elk thema is opgebouwd uit een startopdracht en zeven hoofdstukken, die de verschillende taalvaardigheden vertegenwoordigen: woordenschat, lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren.

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Bij de methode Starttaal Vooraf is aanvullend digitaal lesmateriaal beschikbaar. In ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter vind je per thema een antwoordmodel. Bovendien is er een docentenhandleiding beschikbaar met aanvullende tips en lessuggesties. Leerlingen kunnen op Studiemeter terecht voor kijk- en luisterfragmenten, waarnaar in sommige opdrachten wordt verwezen.

Taalportfolio

Taalportfolio

Naast de leerwerkboeken krijgen de leerlingen een eigen taalportfolio. Hierin maken ze tussentijdse evaluatie-opdrachten. Met deze opdrachten, ‘Pitstops’ genoemd, kunnen ze laten zien wat zij tot dan toe hebben geleerd. Aan het einde van een thema gaan ze in een gecombineerde eindopdracht, de ‘Finish!’, na of ze de lesstof begrepen hebben. De voortgang van je leerlingen kun je in digitaal in te vullen document vastleggen, waarna je een certificaat kunt afdrukken voor de leerling

Starttaal Vooraf Online
Online oefenen en toetsen

Starttaal Vooraf Online

In het aanvullende online oefen- en toetsprogramma Starttaal Vooraf Online kunnen leerlingen extra oefenen met de leerstof per hoofdstuk. Door opdrachten te maken spelen de leerlingen per onderdeel deeltoetsen vrij en kunnen zij uiteindelijk een eindtoets maken waarin ze laten zien dat ze de lesstof uit een thema beheersen. De oefeningen en toetsen bij de thema’s uit Starttaal Vooraf deel B worden  gefaseerd opgeleverd in Starttaal Vooraf Online.

Voor Starttaal Vooraf Online schaf je een extra licentie aan.