Starttaal 2F | Leerwerkboek deel B

mbo

,

Nederlands

,

Starttaal

|

entreeopleidingen, mbo

Starttaal 2F | Leerwerkboek deel B

Starttaal2Fb

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F
ISBN 978-94-91699-979
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Opmerking Leverbaar tot april 2027.

Bestellen

Wissen

Starttaal 2F is onze mbo-methode Nederlands voor niveau 2F. Hiermee oefenen studenten binnen aansprekende thema’s met alle taalvaardigheden. Bovendien biedt de methode een uitgebreide examentraining. Starttaal 2F is geschikt voor mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen en aan het einde van hun opleiding examen op 2F-niveau doen. De methode Starttaal 2F bestaat uit twee leerwerkboeken (deel A en deel B). Op deze pagina kun je het Starttaal 2F leerwerkboek deel B bestellen.

 

Alles wat je moet weten

Starttaal 2F
Leerwerkboek

Starttaal 2F

In Starttaal 2F oefenen je studenten stapsgewijs en aan de hand van betekenisvolle en functionele contexten met taalvaardigheden op niveau 2F. De thema’s staan dicht bij de belevingswereld van je studenten, waardoor ze de taalvaardigheden meteen leren toepassen. Zo bereiden studenten zich optimaal voor op de examens Nederlands én hun toekomstige beroep.

Indeling

In deel B bereiden je studenten zich voor op het centraal examen en de instellingsexamens. Dat doen ze door per taalvaardigheid een examentraining te volgen. Het leerwerkboek bestaat uit vijf hoofdstukken; ieder hoofdstuk behandelt een taalvaardigheid. Het hoofdstuk is opgedeeld in paragrafen, die weer zijn opgebouwd uit opeenvolgend theorie, een voorbeeld en daarna opdrachten. Bovendien bevat het leerwerkboek voor iedere taalvaardigheid twee oefenexamens.

Aanvullend digitaal lesmateriaal

Bij de methode Starttaal is aanvullend digitaal lesmateriaal beschikbaar. In ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter vind je onder andere antwoordmodellen, toetsen, aftekenkaarten en een taalportfolio. Bij het leerwerkboek Starttaal 2F ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot Studiemeter.

Starttaal Online
Online oefenen en toetsen

Starttaal Online

Extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging vind je in Starttaal Online. Via ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op alle niveaus: onder 1F-niveau en op niveau 1F, 2F, 3F en 4F. Een licentie voor Starttaal Online is apart te bestellen. [/expand]

Examencoach Nederlands

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands kun je vinden in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Nederlands. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren op 2F- en 3F-niveau. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen.

Instellingsexamens
Nederlands mbo

Instellingsexamens Nederlands mbo

In 2019 heeft de Stichting Examenkamer Uitgeverij Deviant benoemd tot gecertificeerd aanbieder van instellingsexamens. Hiermee zijn al onze instellingsexamens Nederlands voor het mbo gevalideerd. En daar zijn we blij mee, want dat betekent dat we jou instellingsexamens kunnen aanbieden die niet alleen van hoge kwaliteit, maar ook officieel geldig zijn voor mbo-diploma’s. Bij onze mbo-methodes ontvang je kosteloos de instellingsexamens. Vraag ernaar via [email protected].

Taalniveautest Nederlands
Methodeonafhankelijke niveautest

Taalniveautest Nederlands

De Taalniveautest (TNT) Nederlands is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een student vast te stellen. Niet alleen kun je deze TNT inzetten als nulmeting, ook kun je er de voortgang van je studenten mee testen. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. En het fijne is: de uitslag is na afloop per vaardigheid meteen in te zien via een overzichtelijke scoretabel. Een licentie voor TNT is apart te bestellen.