Starttaal 3F, leerwerkboeken deel A+B (set)

Starttaal 3F, leerwerkboeken deel A+B (set)

Starttaal3Fa

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-63260-015
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Inkijkexemplaar Blader door het online inkijkexemplaar  

Bestellen

Wissen

Dit product betreft een set van de leerwerkboeken deel A en B. Je ontvangt twee losse boeken, samen verpakt in een folie. 

Opbouw en structuur van de methode

In Starttaal 3F leerwerkboek deel A oefent de student met de taalvaardigheden lezen, luisteren, taalverzorging, schrijven, spreken en gesprekken voeren. De student past deze taalvaardigheden toe in een betekenisvolle en functionele context. Deel A biedt een cursorische aanpak binnen vier aansprekende thema’s:

  1. Sociale media
  2. Vrije tijd
  3. Lifestyle
  4. Werken

Elke paragraaf van Starttaal 3F is op dezelfde manier opgebouwd: eerst theorie, dan een voorbeeld en daarna opdrachten. De student oefent stapsgewijs met de lesstof die nodig is om het vereiste 3F-niveau te bereiken. Als de student deel A succesvol heeft afgerond, kan hij starten met deel B.

In Starttaal 3F leerwerkboek deel B wordt de student voorbereid op het centraal examen (CE) en de instellingsexamens (IE) Nederlands. Naast examenvoorbereiding per taalvaardigheid biedt deel B ook oefenexamens voor de receptieve en productieve vaardigheden. Een student die zowel deel A als deel B heeft afgerond, is klaar voor de examens.

Aanvullend lesmateriaal

Bij Starttaal is aanvullend lesmateriaal beschikbaar, waaronder antwoordmodellen, kijk- en luisterfragmenten, oefenexamens en werkbladen. Docenten die met de methode werken, kunnen deze materialen kosteloos downloaden via Studiemeter. Docenten kunnen hier een inlogcode voor Studiemeter aanvragen. Voor de studenten kunnen kosteloze accounts worden aangevraagd voor toegang tot kijk- en luisterfragmenten en werk- en scheurbladen.