VIA | Werkboek 3F Mbo-breed

VIA | Werkboek 3F Mbo-breed

VIAmbobr3F

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep mbo
Niveau 3F
ISBN 978-94-91699-320
Particulier Bestel dit product bij libris.nl
Opmerking Leverbaar tot 1 april 2025.

Bestellen

Wissen

Het VIA Werkboek 3F Mbo-breed is een beroepsgericht werkboek Nederlands voor het mbo. In dit werkboek oefenen je studenten met alle taalvaardigheden gecombineerd en werken ze toe naar het centraal examen en de instellingsexamens. Het VIA Werkboek 3F Mbo-breed brengt je studenten op niveau 3F.

 

Alles wat je moet weten

VIA 3F Mbo-breed
Werkboek

VIA Werkboek 3F Mbo-breed

In het VIA Werkboek 3F Mbo-breed werken je studenten toe naar niveau 3F. Dat doen ze door aansprekende opdrachten te maken binnen situaties die ze ook in hun (toekomstige) beroep kunnen tegenkomen. Zo oefenen ze niet alleen met de taalvaardigheden, maar leren ze ook om die in een beroepsgerelateerde context toe te passen.

Indeling

Het VIA Werkboek 3F Mbo-breed bestaat uit drie delen:

  1. VIA Cursorisch

In VIA Cursorisch leren je studenten alle taalvaardigheden die ze moeten beheersen voor het centraal examen en de instellingsexamens: lezen, luisteren, schrijven, gesprekken voeren, spreken. Elke vaardigheid wordt behandeld in een apart gedeelte.

  1. VIA Beroepsgericht

In VIA Beroepsgericht passen studenten de taalvaardigheden gecombineerd binnen een beroepscontext toe. Dit onderdeel is opgebouwd uit vijf thema’s: bedrijfscultuur, omgaan met klachten, ondernemerschap, solliciteren en doorleren.

  1. VIA Toetsen

In VIA Toetsen staan voor elke taalvaardigheid een aantal proeftoetsen. Hiermee kunnen je studenten zich voorbereiden op hun examens.

Aanvullend digitaal materiaal

Bij de methode VIA is aanvullend digitaal lesmateriaal beschikbaar. In ons digitale oefen- en toetsplatform Studiemeter vind je onder andere antwoordmodellen, toetsen, aftekenkaarten en een taalportfolio. Bij het VIA Werkboek 3F Mbo-breed ontvang je een account waarmee je toegang hebt tot Studiemeter.

 

VIA
Handboek

VIA Handboek

In het VIA Handboek vind je alle theorie bij de lesstof uit het VIA Werkboek 3F Mbo-breed. Het handboek bestaat uit de onderdelen grammatica, spelling, stijl, spreken & gespreken voeren, lezen en schrijven. Vanuit het werkboek wordt verwezen naar het handboek.
Je kunt het VIA Handboek hier bestellen.

ViaStarttaal Online
Online oefenen en toetsen

VIA Starttaal Online

Extra online oefenmateriaal voor leesvaardigheid, luistervaardigheid en taalverzorging vind je in ViaStarttaal Online. Op Studiemeter kunnen je studenten uitgebreid oefenen met opdrachten op alle niveaus: onder 1F-niveau en op niveau 1F, 2F, 3F en 4F. Bij ViaStarttaal Online ontvang je ook Examencoach Nederlands. Een licentie van ViaStarttaal Online kun je apart bestellen.

Examencoach Nederlands

Nóg meer oefeningen voor een nóg betere voorbereiding op het centraal examen Nederlands kun je vinden in het online oefen- en toetsprogramma Examencoach Nederlands. Hierin maken je studenten oefen- en proefexamens voor de vaardigheden lezen en luisteren op 2F- en 3F-niveau. Deze oefen- en proefexamens zien er precies hetzelfde uit en hebben ook dezelfde werking en randvoorwaarden als het officiële examen. Zo zijn de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking volledig afgestemd op het centraal examen. [/expand]

Taalniveautest Nederlands
Methodeonafhankelijke online test

 

Taalniveautest Nederlands

De Taalniveautest (TNT) Nederlands is een methodeonafhankelijke online test om het taalniveau van een student vast te stellen. Niet alleen kun je deze TNT inzetten als nulmeting, ook kun je er de voortgang van je studenten mee testen. De TNT test het niveau van de deelvaardigheden lezen, spelling, stijl, woordkennis en luisteren. En het fijne is: de uitslag is na afloop direct in te zien via een overzichtelijke scoretabel. De TNT kun je apart bestellen.