Examencoach Nederlands | Licentie voor 12 maanden

Examencoach Nederlands | Licentie voor 12 maanden

ExamencoachNederlands

Met een docentenaccount heb je toegang tot de aanvullende digitale lesmaterialen en de online methodes van Uitgeverij Deviant. Vraag je docentenaccount hier aan.

Productinformatie

Vak Nederlands
Doelgroep entreeopleidingen, mbo
Niveau 2F, 3F
ISBN 978-94-90998-929
Prijs 12 maanden - € 9,50
Opmerking Examencoach Nederlands is kosteloos beschikbaar bij (Via)Starttaal Online.

Digitaal materiaal

Aan de slag met ons digitaal lesmateriaal? Bekijk hier de bestelopties:

Meer informatie

Online examentraining

Examencoach Nederlands is een digitale examentrainer in Studiemeter die studenten in entreeopleidingen en het mbo voorbereidt op het centraal examen (CE) Nederlands. De examentrainer biedt binnen één pakket examens op zowel 2F- als 3F-niveau voor de vaardigheden lezen en luisteren. Examencoach Nederlands simuleert nauwkeurig het CE: de opmaak, het niveau, de vraagstelling en de werking zijn volledig afgestemd op het officiële examen.

Oefen- en proefexamens

Per niveau bevat Examencoach Nederlands vijf oefenexamens en twee proefexamens. De oefenexamens zijn op elk moment beschikbaar voor de student. De student kan deze oefenexamens individueel, in zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo maken. Hij mag de officiële toetsduur daarbij overschrijden. Studenten hebben de mogelijkheid om terug en vooruit door het examen te gaan.

De proefexamens kunnen alleen door de docent worden vrijgegeven, op een dag en tijdstip naar keuze. Deze proefexamens zijn conform de officiële tijdsduur van het examen. De proefexamens kunnen het beste groepsgewijs en onder surveillance worden afgenomen. Net als bij het CE is het in de proefexamens niet mogelijk om terug te gaan naar een vorige vraag.


Beschikbare combinatielicenties Examencoach

Examencoach is ook beschikbaar in verschillende combinatielicenties:

Vakken Licentieduur Prijs ISBN
Nederlands + Engels 12 maanden € 16,00 978-94-90998-974
Nederlands + rekenen 12 maanden € 16,00 978-94-90998-981
Nederlands + rekenen + Engels​ 12 maanden € 19,00 978-94-90998-967